Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 13.05.24 r.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 13.05.24 r.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 13.05.24 r.

13 maj 2024

Dnia 13 maja 2024 roku o godzinie 7:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, Dominika Dudka, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Podczas poniedziałkowego spotkania Radni głosowali nad uchwałą w sprawie wystąpienia ze spółki SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o.o. z siedzibą w Daleszycach. W sesji udział wzięło 14 z 15 Radnych.

Celem zwołanej Rady było wyrażenie zgody na wystąpienie przez Miasto i Gminę Bodzentyn ze spółki SIM KZN Świętokrzyski. Powodem wystąpienia ze spółki jest trudna sytuacja gminy Bodzentyn. Dokładnie opisuje to uzasadnienie do uchwały przedstawione przez Burmistrza dostępne poniżej:

"Koniecznym warunkiem przystąpienia do spółki było objęcie 6 tyś udziałów spółki poprzez wpłatę 3 000 000 zł. jako wkład gminy Bodzentyn. Środki w wysokości 3 000 000 zł Krajowy Zasób Nieruchomości przekazał Gminie Bodzentyn z przeznaczeniem na wkład własny do Spółki SIM. Środki te zostały wydatkowane w poprzedniej kadencji na inne cele. W związku z bardzo trudną sytuacją finansową gminy i brakiem środków finansowych na wykup udziałów, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dot. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Bodzentynie Uchwały w sprawie wystąpienia ze spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Daleszycach."

Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja pomiędzy Radnymi, a Burmistrzem Dominikiem Dudkiem. 

Całą sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie możecie obejrzeć na stronie e-sesja https://bodzentyn.esesja.pl/transmisja/51554/sesja-rady-miejskiej-w-bodzentynie-z-dnia-13-maja-2024-r.htm 

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 14 Radnych - 1 Radny nieobecny. Za uchwałą głosowało 6 Radnych (Czarnecki Michał, Jasińska Lidia, Krak Stanisław Marek, Stefańczyk Kamil, Szafraniec Krzysztof, Wzorek Bogusław) przeciw głosowało 8 Radnych (Arczewska Renata, Barcikowska Agnieszka, Borek Marzanna, Bzymek Teresa, Cieślik Adrian Jankowicz Bogusława, Pająk Mariusz, Wilkosz Jan).

Uchwała została odrzucona. 

Źródło: II Sesja w dniu 13 maja 2024, godz. 07:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie

SIM KZN Świętokrzyski, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Krajowy Zasób Nieruchomości, powstała w grudniu 2023 roku i zakłada budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanej wysokości czynszu z możliwością wykupu. Zabudowa wielorodzinna ma być zlokalizowana przy ul. Suchedniowskiej w Bodzentynie. Miasto i Gmina Bodzentyn, jako wkład własny, miały zapewnić grunt oraz media (wodę, prąd, ścieki) na potrzeby projektu. SIM KZN Świętokrzyski utworzyło 13 gmin: Bałtów, Bieliny, Bodzentyn, Bogoria, Daleszyce, Górno, Łagów, Opatów, Ożarów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn, Zawichost. Prezes KZN poinformował, że do spółki mają dołączyć również Kielce. Oferta skierowana jest do osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania lub nie mają zdolności kredytowej, ale zarabiają wystarczająco dużo, by opłacać czynsz.