Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Nowe miejsca rekreacji

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu "Zagospodarowanie terenów publicznych w msc. Wiącka, Wilków, Wola Szczygiełkowa i Stara Wieś w gminie Bodzentyn". W ramach tej inwestycji w Wiącce wykonano ogrodzenie działki, na której znajduje się budynek tzw. "Domu Wiejskiego". Powstanie tu mały plac zabaw wyposażony w zestaw ze zjeżdżalnią, bujaki, huśtawki. Została już zamontowana obszerna altana i wykonany chodnik z kostki. Kolejny plac zabaw powstaje w Wilkowie, obok parkingu przy zalewie. Najmłodsi będą mogli korzystać z zestawu ze zjeżdżalnią, bujaków, karuzeli, huśtawek i "bocianiego gniazda".

Teren wyposażony będzie w ławki, kosze i zieleń. Tuż obok stoi już zbudowana zadaszona altana. Będzie to kolejna atrakcja w tej miejscowości zarówno dla mieszkańców gminy jak i co raz większej liczby turystów. W Woli Szczygiełkowej boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej zostanie wyposażone w piłkochwyty oraz dodatkowo będą zamontowane ławki i wykonana bieżnia do skoku w dal. Powstanie również utwardzone miejsce do parkowania dla kilku samochodów. Z kolei w Wzdole zostanie doposażony plac zabaw przy przedszkolu, służący najmłodszym mieszkańcom gminy. Wyposażony on będzie w "lokomotywę z wagonem", bujaki, karuzelę, piaskownicę i huśtawkę. Realizacja tego projektu ma na celu przyczynić się do większej integracji mieszkańców, rozwoju rekreacji i turystyki na tym terenie. Nowe miejsca na wspólne zabawy i spotkania dzieci i ich rodzin umilą spędzanie czasu wolego. Inwestycja ta jest możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. Całkowita wartość robót budowlanych to prawie 200 tys. zł, z czego 80% kosztów netto stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Źródło: J. Gawlik/bodzentyn.pl