Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Zjazd sołtysów Powiatu Kieleckiego w Kostomłotach

25 października sołtysi powiatu kieleckiego spotkali się na szkoleniu w Kostomłotach. Podczas spotkania wielu prelegentów przekazywało informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, możliwości pozyskiwania środków unijnych, świadczeniach KRUS oraz ubezpieczeń i tworzenia nowych miejsc pracy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy pisali test z wiedzy BHP. Z dużej ilości poprawnie napisach testów wylosowano kilka, które zostały nagrodzone. Tym razem nasza grupa sołtysów miała mniej szczęścia.

Gminę Bodzentyn reprezentowali: Andrzej Kita - sołectwo Sieradowice, Regina Kuś - sołectwo Wzdół Parcele,  Bogusława Arczewska - sołectwo Hucisko, Mariusz Matla - sołectwo Wiącka, Grażyna Pluta - sołectwo Orzechówka, Aneta Mróz - sołectwo Śniadka, Zofia Mendak - sołectwo Psary Podłazy, Katarzyna Sikora - sołectwo Leśna, Alfons Adamczyk - sołectwo Wzdół Kolonia. W spotkaniu brali również udział włodarze gmin oraz powiatu kieleckiego. Z naszej gminy był burmistrz Stanisław Marek Krak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Józef Szczepańczyk, którzy dzielnie dopingowali naszych sołtysów podczas pisania testu. Sołtysi wymieniali się swoimi doświadczeniami  zdobytymi w czasie pełnienia swoich funkcji. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Danuta Skrzeczyna Dyrektor Centrum Kultury