Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

I Piknik Strzelecki w Bodzentynie (aktualizacja - wideo)

Dnia 15 kwietnia 2016r w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Bodzentynie odbył się I Piknik Strzelecki objęty patronatem honorowym przez starostę  kieleckiego - pana Michała Godowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn- pana Dariusza Skibę oraz Świętokrzyską Grupę Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Gośćmi tego wydarzenia byli:  wicestarosta kielecki pan Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu w Kielcach pan Józef Szczepańczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Dariusz Skiba, Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn- pan Wojciech Furmanek , pan Leszek Wnętrzak - Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pan Robert Literacki- Prezes Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, pan Wiesław Pióro - Członek Zarządu Regionu Kielce Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, pan Artur Niedbała - Przewodniczący Regionu Kielce Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, pani Katarzyna Czesna- Sekretarz  ŚGW IPA, pan Tadeusz Jóźwik- Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Kielce oraz Radni Miasta i Gminy Bodzentyn: pani Jolanta Moskwa, pan Dariusz Świetlik i pan Ryszard Tusień.

Rozpoczęcie imprezy odbyło się na sali gimnastycznej szkoły, gdzie dyrektor pan Dariusz Kasprowicz powitał licznie zaproszonych gości i podziękował za objęcie patronatem honorowym wydarzenia, które  oprócz samej promocji  placówki miało na celu podtrzymanie tradycji sportowej, która od wielu, wielu lat jest związana z murami tej szkoły.

Podczas inauguracji, wicestarosta nie ukrywał swojego zadowolenia z tak dużego zainteresowania wydarzeniem. Głos zabrali niemal wszyscy zaproszeni goście. Padło mnóstwo deklaracji ze strony władz powiatu, gminy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach odnośnie rozwoju infrastruktury sportowej szkoły w tym budowy nowoczesnej strzelnicy i kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie.

W zawodach  wzięło udział ponad stu uczniów. Swoich reprezentantów wystawiło Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rudkach, Publiczne Gimnazjum we Wzdole Rządowym, Gimnazjum z Zespołu Szkół w Chybicach, Gimnazjum w Bodzentynie, Gimnazjum w Szerzawach oraz Szkoła Podstawowa w Bodzentynie.

Ze względu na tak duże zainteresowanie organizatorzy przewidzieli szereg konkurencji w formie gier i zabaw towarzyszących konkurencjom głównym pikniku jakimi były strzelectwo sportowe rozgrywane na strzelnicy pneumatycznej mieszczącej się w szkole oraz łucznictwo, które odbyło się przy ogromnym zaangażowaniu  trenera Dariusza Mataniny oraz zawodników klubu ULKS „Grot” Bodzentyn.

Każda z sześciu konkurencji sędziowana była przez nauczycieli szkoły przy dużej pomocy młodzieży klas o profilu policyjno-prawnym. Tego dnia uczniowie klasy Ia prezentowali swoje stroje mundurowe, natomiast znakiem rozpoznawczym pasjonatów sportu z klas IIIa i IIa były czerwone  bluzy ULKS „Jodła” Bodzentyn. W  przedsięwzięcie zaangażowana była prawie cała szkoła począwszy od dyrektora  pana Dariusza Kasprowicza, koordynatorów przedsięwzięcia – nauczycieli wychowania fizycznego  - pani Magdaleny Tusień-Kuzki oraz pana Marcina Lesisza poprzez niemal wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz pań stażystek pracujących w szkole.

Efektem wytężonej pracy, dobrze przemyślanej i przeprowadzonej imprezy były uśmiechy dzieci i radość młodzieży nie tylko z osiągniętych wyników, lecz także ze spotkania w gronie rówieśników i mile spędzonego czasu podczas wspólnej rywalizacji.

W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy I Pikniku Strzeleckiego mogli posilić się pieczoną kiełbaską przy ognisku oraz grillowaną kaszanką. Dzięki naszemu sponsorowi, panu Emilowi Więckowskiemu, właścicielowi Zakładu Piekarniczego w Bodzentynie wszyscy częstowali się pieczywem  oraz przepysznymi, słodkimi ciasteczkami przygotowanymi specjalnie na ten dzień.

Uroczysta dekoracja w plenerze  odbyła się zgodnie z planem o godzinie przewidzianej w regulaminie.  Wyróżnieni zawodnicy stanęli na przygotowanym wcześniej podium i odbierali cenne trofea ufundowane przez patronatów honorowych – starostę kieleckiego oraz ŚGW IPA.

W klasyfikacji szkoły podstawowej podium zostało zdominowane przez dziewczęta:

I miejsce – egzekwo Zuzanna Szafraniec i Kamila Wzorek

II miejsce – Aleksandra Więckowska

III miejsce – Oliwia Kupis

W szkołach gimnazjalnych organizator przeprowadził osobną klasyfikację wśród dziewcząt i chłopców. Walka wśród dziewcząt była bardzo wyrównana i po skrupulatnym podliczeniu punktów okazało się, iż dwie pierwsze i dwie kolejne zawodniczki mają jednakową liczbę punktów. Niestety z powodów organizacyjnych nie zdążono rozegrać dogrywki wśród dziewcząt i organizatorzy podjęli decyzję o priorytetowym traktowaniu konkurencji strzeleckich nad konkurencjami w formie zabaw towarzyszących, dlatego wyniki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych przedstawiały się następująco

I miejsce – Julia Gąsior (Rudki)

II miejsce – Michalina Kowalska (Rudki)

III miejsce – Paulina Bielecka (Szerzawy)

Należy podkreślić fakt, że dziewczęta dzielił jedynie jeden punkt, a czwartą zawodniczką o podobnym wyniku była Ewa Kasprowicz z gimnazjum w Szerzawach.

Wyniki klasyfikacji chłopców gimnazjum:

I miejsce - Dawid Stępień (Bodzentyn)

II miejsce – Szczepan Pożoga (Szerzawy)

III miejsce – Jakub Orczyk (Szerzawy)

Z uwagi na znaczną liczbę uczestników i rekreacyjny charakter zawodów organizatorzy postanowili odsunąć od rywalizacji uczniów bodzentyńskiego liceum i przeprowadzić „gościnną”  klasyfikację generalną szkół. Według regulaminu zawodów wynik pięciu najlepszych zawodników danej szkoły był sumowany w wyniku czego zwycięzcami turnieju okazało się gimnazjum w Szerzawach. II miejsce zajęli uczniowie z gimnazjum w Rudkach, III miejsce gimnazjaliści z Bodzentyna, IV miejsce najmłodsi uczestnicy ze szkoły podstawowej w Bodzentynie. V miejsce należało do reprezentacji gimnazjum z Chybic, a VI do uczniów ze Wzdołu Rządowego.

Przed godziną 14.00 młodzież została rozwieziona do szkół, tak by każdy z uczniów mógł  zdążyć na odjazd własnego  gimbusa. Sprawny i planowy przewóz młodzieży zorganizowany został przez Władze Miasta i Gminy Bodzentyn za co serdecznie dziękujemy.

- Cieszymy się, że tak wielu uczniów zechciało wziąć udział w tym wydarzeniu. Dużym zaskoczeniem był również wysoki poziom umiejętności strzeleckich wśród młodzieży. Serdecznie dziękujemy dyrekcji zaproszonych placówek za umożliwienie udziału uczniów w naszym prekursorskim przedsięwzięciu oraz wszystkim nauczycielom, którzy przybyli z grupami podopiecznych ze swoich szkół. Miło było podziwiać nauczycieli  wychowania fizycznego z bodzentyńskiej podstawówki, którzy jako byli zawodnicy klubu działającego w naszej szkole, odnoszący kiedyś ogromne sukcesy w sportach strzeleckich i obronnych stanęli do rywalizacji wspólnie z Samorządowcami i zaproszonymi gośćmi w kategorii VIP.  Jednak z uwagi na brak możliwości pogodzenia regulaminu imprezy z opieką nad grupą najmłodszych uczestników festynu  nauczyciele Tomasz Mazurkiewicz i Tomasz Rzadkowski potraktowali rywalizację jako formę zabawy i udowodnienia sobie i innym, że raz nabyte umiejętności strzeleckie pozostają na całe życie.

W kategorii VIP podium zdominowali Samorządowcy z Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

 I miejsce zajął pan Dariusz Skiba, II miejsce pan Wojciech Furmanek,  a III pan Ryszard Tusień.

Gratulujemy wysokich wyników zwycięzcom,  a  wszystkim uczestnikom życzymy dalszego rozwoju pasji uprawiania sportu, który buduje wewnętrzne wartości, wzmacnia, uczy szacunku i wiary w własne możliwości.

Magdalena Tusień-Kuzka

Źródło wideo - tvswietokrzyska.pl