Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Prace geologiczne i geofizyczne na placu wokół ruin zamku w Bodzentynie

We wtorek 25 kwietnia na placu wokół ruin pałacu biskupów krakowskich w Bodzentynie odbyły się prace geologiczne i geofizyczne. Badania polegały na stworzeniu kilkunastu odwiertów w glebie oraz przebadanie całego obszaru ruin georadarem. Dzięki wykonanym pracom jakie zostały przeprowadzone na tym terenie władzę będą miały możliwość podjęcia dalszych działań w celu zagospodarowanie przestrzeni wokół zamku oraz w dalszych planach zagospodarowanie części ruin do celów wystawienniczych.

Badacze w asyście archeologa dr Czesława Hadamika reprezentującego Pracownię Badań i Studiów Archeologicznych, Historycznych i Konserwatorskich „Archo-bis" rozpoczęli swoją prace tuż po godzinie 8:00 od wyznaczenie punktów badawczych na całym terenie. Pracownicy Kieleckiej firmy MH Projekt, która dokonywała odwiertów geologicznych gleby wykonali ich w sumie 11 metodą na sucho (wiercenie bezpłuczkowe) bez udaru wiertnicą mechaniczno - obrotową świdrem spiralnym o średnicy 110 mm. Odwierty były prowadzone na głębokość osiągnięcia stropu podłoża skalnego, który w założeniu miał się znajdować na głębokości około 3 metrów lecz w kilku przypadkach sięgnęła ona 9 metrów, a w jednym nawet 12 bez wyczucia kamiennego podłoża. Po każdym takim odwiercie pracownicy pobrali próbki gleby do badań, które określą rodzaj gruntu, stan, wilgotność, jego genezę oraz stratygrafie serii litologicznych. Podczas odwiertów w drugiej części placu odbywały się prace bezinwazyjnych badań georadarowych, które miały na celu badanie gruntu do 12 metrów poniżej powierzchni terenu i sprawdzenie czy pod ziemią znajdują się piwnice, lochy oraz inne podziemne pomieszczenia. Badania te polegały na emisji przez antenę nadawczą impulsu elektromagnetycznego w głąb ośrodka geologicznego, który ulega załamaniu, odbiciu i tłumieniu. Tak przekształcona fala po odbiciu jest rejestrowana przez antenę odbiorczą. W przypadku, gdyby badacze zarejestrowali jakieś anomalia podczas badań georadarowych mogły zostać wykonane również dodatkowo badania geofizyczne w formie tomografii elektrooporowej ERT o prospekcji badania do 12 metrów poniżej powierzchni terenu. Badania ekip zakończyły się przed godziną 17:00.  

Badania zlecił Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie wcześniej uzyskując odpowiednie pozwolenia od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Dalszymi zaplanowanymi działaniami na terenie zamku będzie najpierw tymczasowe, a następnie trwałe zabezpieczenie ruin w taki sposób aby nie zagrażały zwiedzającym je turystom. Wyniki badań poznamy najprawdopodobniej w połowie maja. Poinformujemy Państwa o nich jak tylko otrzymamy jakieś informacje. 

IMG 0619
IMG 0624
IMG 0629
IMG 0632
IMG 0647
IMG 0651
IMG 0654
IMG 0657
IMG 0673
IMG 0674
IMG 0682
IMG 0696
IMG 0703
IMG 0707
IMG 0711
IMG 0715
IMG 0716
IMG 0719
IMG 0720
IMG 0723
IMG 0724
IMG 0726
IMG 0731
IMG 0742
IMG 0746
IMG 0749