Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Mityng sportowy „Aktywne Świętokrzyskie w Bodzentynie” - relacja

We wtorek 6 czerwca na terenie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie odbył się mityng sportowy współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn. Koordynatorem przedsięwzięcia pod nazwą „Aktywne Świętokrzyskie w Bodzentynie” była p. Magdalena Tusień-Kuzka, nauczyciel wychowania fizycznego, która od kilku lat współorganizuje duże wydarzenia sportowe w szkole i poza nią.  Wspaniała zabawa, ciekawe konkurencje, gościnni gospodarze i wyczuwalny wszędzie ogromny duch walki i rywalizacji - to oraz wiele więcej mogliśmy doświadczyć w trakcie trwania zawodów zorganizowanych przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie. 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez p. Michała Godowskiego - Starostę Kieleckiego, a w rozgrywkach sportowych uczestniczyli p. Zenon Janus – Wicestarosta Kielecki oraz p. Józef Szczepańczyk – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie reprezentował Sekretarz  p. Wojciech Furmanek wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej p. Ryszardem Tuśniem oraz p. Dariuszem Świetlikiem.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego gościliśmy p. Leszka Wnętrzaka – Kierownika Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki, który niejednokrotnie wspierał sportowe inicjatywy podejmowane przez klub ULKS „Jodła” Bodzentyn.

Wzorem lat ubiegłych, kiedy to miał miejsce I Piknik Strzelecki oraz otwarcie sportowej strzelnicy pneumatycznej w szkole, swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w osobach p. Artura Niedbały, p. Wiesława Pióro, p. Gustawa Muchy oraz p. Andrzeja Błasika. Jako Partnerzy wydarzenia ufundowali okolicznościowe puchary dla najlepszych strzelców. W tej konkurencji mistrzem został Cisak Arkadiusz (ZSP Nr 1 w Bodzentynie), II miejsce zdobył p. Dariusz Świetlik, natomiast III miejsce Adam Pocheć (ULKS „Jodła” Bodzentyn).

 Z ramienia służb mundurowych w wydarzeniu uczestniczył również p. Zbigniew Skrzypczyk – komendant Policji w Bodzentynie.

Tego dnia szkoła gościła p. Martę Janicką – Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz p. Karola Iwana- Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Bodzentynie, którzy wzięli udział w rozgrywkach sportowych.

Po częściach oficjalnych, gdzie głos zabrał Dyrektor szkoły i jednocześnie Prezes Klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn p. Dariusz Kasprowicz, młodzież oraz zaproszeni goście stanęli do rywalizacji w czterech konkurencjach sportowych.

Największymi emocjami cieszyło się strzelectwo, którego głównym sędziom był p. Marcin Lesisz, nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener ULKS „Jodła” Bodzentyn, który  z ogromną pomocą doświadczonego zawodnika klubu „Jodła” oraz ubiegłorocznego Mistrza Polski w Marszobiegu Bojowym – Ernesta Niemaszewskiego, zadbał o najwyższy poziom rozgrywek w tej dyscyplinie sportowej. Kolejną konkurencją, gdzie młodzież mogła spróbować swoich umiejętności strzeleckich było łucznictwo.  Sędzią głównym był tu  p. Sebastian Bątor, utytułowany łucznik, na co dzień starający się przekazać swoją pasję zawodnikom klubu ULKS „Grot” Bodzentyn. Swoją mistrzowską dyscyplinę prowadził wspólnie  z  zawodnikiem  klubu oraz tegorocznym absolwentem ZSP Nr 1 w Bodzentynie-  Szymonem  Marcem. Okazało się, że potencjał łucznictwa jest ogromny ponieważ maksymalną liczbę punktów uzyskał Jakub Chrabąszcz (Bodzentyn), a  5 punktów mniej zdobyli jego koledzy ze szkoły – Filip Borek oraz Wiktor Adamiec. Ex aequo ze swoimi uczniami uplasował się p. Dariusz Świetlik.

Niezwykłe emocje towarzyszyły  turniejowi rozgrywanemu na stołach bilardowych pod okiem p. Kamila Wilkosza- absolwenta szkoły oraz Partnera w organizacji wydarzenia z ramienia Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, którego Dyrektor p. Marcin Sikorski od samego początku utrzymuje ścisłą współpracę ze szkołą, której sam również jest absolwentem.

Najbardziej wymagającą dyscypliną okazał się marszobieg w formie Testu Coopera, gdzie uczestnicy przy potrójnym składzie sędziowskim w osobach p. Małgorzaty Maj, p. Anny Sitek i p. Daniela Stępnika przez 12 minut starali się pokonać jak największą liczbę okrążeń wokół boiska sportowego znajdującego się przy szkole. Trud najlepszych 13 dziewcząt i 13 chłopców został nagrodzony technicznymi koszulkami sportowymi przywiezionymi i wręczonymi przez przedstawiciela Zarządu Infrastruktury Sportowej Miasta Kraków i jednocześnie Partnera Przedsięwzięcia  – p. Arkadiusza Nowaka – Dyrektora Zarządzającego Persario Media.

W trakcie sportowych rywalizacji znalazł się czas na zwiedzanie szkoły, po której oprowadzała p. Monika Michta oraz 20 minut na poznanie smaków fizyki, gdzie p. Marcin Drabik demonstrował niezwykłe doświadczenia pod hasłem „Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni – zasmakuj fizyki”.

Po zakończonej rywalizacji, w towarzystwie przepięknej pogody, nadszedł czas na ognisko oraz integrację młodzieży z różnych szkół. W powietrzu unosiły się pozytywne emocje związane z uczestnictwem w zawodach, a na twarzach malował się uśmiech i duma z własnych osiągnięć.

Część podsumowująca odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie nastąpiła dekoracja zwycięzców oraz wręczenie pamiątkowych pucharów i nagród rzeczowych.

Podsumowując zmagania sportowe uczestników gimnazjów z Bodzentyna, Chybic, Szerzaw i Wzdołu Rządowego, wyłoniono najlepszych zawodników zmagań sportowych.

Kategoria dziewcząt gimnazjum:

I miejsce - Patrycja Krawczyk (Wzdół Rządowy)

II miejsce - Wiktoria Świetlik (Bodzentyn)

III miejsce - Agata Milanowska (Szarzawy)

Kategoria chłopców gimnazjum:

I miejsce - Przemysław Pożoga (Bodzentyn)

II miejsce - Jakub Chrabąszcz (Bodzentyn)

III miejsce - Kacper Pytel (Szerzawy)

W klasyfikacji generalnej szkół ZSP Nr 1 w Bodzentynie jako Gospodarz turnieju wykazał się ogromną gościnnością i choć  młodzież szkoły pod opieką p. Agnieszki Łapki, wygrała pojedynek z przewagą ponad 100 punktów, Organizatorzy postanowili oddać swoje zwycięstwo szkołom zaproszonym do turnieju. W związku z tym klasyfikacja przedstawiła się następująco:

I miejsce – gimnazjum w Bodzentynie

II miejsce – gimnazjum we Wzdole Rządowym

III miejsce – gimnazjum w Chybicach

IV miejsce – gimnazjum w Szerzawach

Turniej obejmował również rywalizację w kategorii VIP, w której brali udział zaproszeni goście. Z racji obowiązków i konieczności powrotu do pracy, nie każdy wziął udział w czterech konkurencjach. Po emocjonującej rywalizacji   I miejsce zajął p. Dariusz Świetlik – Radny MiG Bodzentyn, II miejsce p. Gustaw Mucha – członek ŚGW IPA, III miejsce p. Arkadiusz Nowak z Urzędu Miasta Kraków.

Dzięki wsparciu naszej inicjatywy przez Polski Związek Bilardowy na czele z Prezesem Zarządu p.  Grzegorzem Kędzierskim, mieliśmy możliwość nagrodzenia najlepszych bilardzistów. Cztery osoby stanęły do dogrywki w walce o miano mistrza bilardu i puchar ufundowany przez PZBil. I miejsce zdobył Igor Bartkiewicz (Wzdół Rządowy), II miejsce Adam Pocheć (ULKS „Jodła” Bodzentyn), III miejsce Tola Szczurek (Bodzentyn) i IV  miejsce p. Gustaw Mucha (ŚGW IPA).

Na koniec Organizatorzy wręczyli pamiątkowe dyplomy przedstawicielom instytucji wspierających rozwój sportu z ramienia Starostwa Powiatowego w Kielcach,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, ŚGW IPA oraz na ręce nauczycieli przekazali podziękowania dla dyrektorów gimnazjów z Bodzentyna, Chybic, Szerzaw oraz Wzdołu Rządowego.

Cieszymy się, że sport w Bodzentynie się rozwija, a duża frekwencja młodzieży jest dowodem na to, że takie działania są potrzebne i ważne. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia sportowe odbywające się na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. We wrześniu planujemy zorganizować nocny bieg w Wilkowie oraz spacer z kijami wokół tamtejszego zbiornika wodnego. To będzie niesamowita przygoda sportowa oprawiona pokazem świateł i muzyką. Bliższe informacje już wkrótce - mówiła koordynator wydarzenia p. Magdalena Tusień-Kuzka.

MG 9116
MG 9123
MG 9130
MG 9132
MG 9134
MG 9136
MG 9139
MG 9141
MG 9143
MG 9149
MG 9150
MG 9156
MG 9160
MG 9169
MG 9172
MG 9176
MG 9182
MG 9185
MG 9186
MG 9189
MG 9193
MG 9195
MG 9197
MG 9199
MG 9209
MG 9211
MG 9212
MG 9214
MG 9219
MG 9222
MG 9225
MG 9227
MG 9229
MG 9230
MG 9234
MG 9236
MG 9239
MG 9240
MG 9243
MG 9244
MG 9247
MG 9251
MG 9252
MG 9258
MG 9261
MG 9264
MG 9266
MG 9272
MG 9274
MG 9278
MG 9283
MG 9284
MG 9289
MG 9295
MG 9296
MG 9297
MG 9298
MG 9299
MG 9305
MG 9308
MG 9312
MG 9314
MG 9316
MG 9319
MG 9331
MG 9333
MG 9335
MG 9337
MG 9342
MG 9347
MG 9348
MG 9357
MG 9361
MG 9362
MG 9363
MG 9365