Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Premierowa Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie

Piątek 9 czerwca 2017 roku przejdzie do historii naszego miasta. ponieważ po raz pierwszy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie. Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Kózka, który rozpoczął sesję od przywitania Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie, a także przedstawicieli władzy samorządowej, których reprezentował zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pan Andrzej Jarosiński oraz Sekretarza Miasta i Gminy Pan Wojciech Furmanek. W pierwszym posiedzeniu nowej rady wzięli udział również dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z terenu naszej gminy, wśród których znaleźli się: Dyrektor ZSP Nr 1 w Bodzentynie Pan Dariusz Kasprowicz, Wicedyrektor Gimnazjum w Bodzentynie Pani Barbara Świetlik, Nauczycielka Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym Pani Edyta Linek oraz Radne Rady Miejskiej w Bodzentynie Panie Teresa Bzymek, Katarzyna Sikora i Zofia Gliwa. 

Nowo wybranym Radnym pogratulował i podkreślił, że utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie jest olbrzymim sukcesem dla Radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza.

Pani Justyna Wiśniewska - członek Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze oraz drobne upominki i materiały promocyjne Gminy Bodzentyn.

W pierwszej sesji uczestniczyło 9 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie odbyło się ślubowanie, które złożyli: Ewelina Chaba, Kamil  Dulęba, Martyna Jeziorska, Karolina Ryba, Filip Rzadkowski, Patryk Ślusarczyk, Gabriela Świderska, Kacper Świderski, Wiktoria Świetlik. 

Sekretarz Miasta i Gminy Pan Wojciech Furmanek przedstawił informację na temat działalności i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Na wstępie wyjaśnił, dlaczego Rada obraduje dziś w składzie 9, a nie 15 radnych, jak to zakłada statut. Sytuacja spowodowana jest brakiem zgłoszenia się kandydatów do dwóch okręgów. W związku z tym, że nie udało się  przeprowadzić wyborów do dwóch okręgów, wybory uzupełniające odbędą się jesienią. Być może wtedy zgłoszą się chętni młodzi ludzie, którzy chcieliby aktywnie działać na rzecz swoich rówieśników.

Podczas pierwszej sesji Radni musieli dokonać pierwszych głosowań, wybrać spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej. W głosowaniach tajnych wybrano: Filipa Rzadkowskiego na Przewodniczącego, Wiktorię Świetlik na Wiceprzewodniczącą, Martynę Jeziorską na Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Kózka zwrócił się do Radnych i zapewnił, że zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony Rady Miejskiej. Pan Wojciech Furmanek szczegółowo omówił, jak ogólnie wyglądają sesję Młodzieżowych Rad Miejskich, a Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pan Andrzej Jarosiński omówił kwestie związane z budżetem Gminy Bodzentyn. Wyjaśnił, co składa się na kwotę dochodów gminy i na co wydatkowane są środki. Zaznaczył, że ważna jest współpraca między pokoleniami, ponieważ to co dla ludzi starszych jest mniej ważne, dla młodzieży jest bardzo istotna rzeczą. Zwrócił się do radych i powiedział, aby nie bali się zgłaszać swoich propozycji i pomysłów. Jednak należy mieć też na uwadze pewne kompromisy. Zaznaczył, że na jedną z sesji  Rady Miejskiej zostaną zaproszeni Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej, aby zobaczyli jak wyglądają obrady. 

/K.J.

DSC 5229
DSC 5236
DSC 5242
DSC 5243
DSC 5245
DSC 5249
DSC 5251
DSC 5256
DSC 5259
DSC 5261
DSC 5263
DSC 5266
DSC 5268
DSC 5270
DSC 5272
DSC 5274
DSC 5278
DSC 5285
DSC 5287
DSC 5293
DSC 5295
DSC 5302
DSC 5304
DSC 5307
DSC 5309
DSC 5311
DSC 5312
DSC 5320
DSC 5322
DSC 5323
DSC 5328
DSC 5336
DSC 5344
DSC 5349
DSC 5355
DSC 5356
DSC 5357
DSC 5359
DSC 5362