Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie z nowym sprzetem

W dniu 2 sierpnia br. Gmina Bodzentyn reprezentowana przez pana Burmistrza Dariusza Skibę podpisała umowę w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, którego przedstawicielem był Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pan Piotr Żołądek. Gmina Bodzentyn otrzymała dotację w wysokości 4629,92 zł na realizację projektu pt. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie”. Całkowity koszt projektu wynosił 9764,32 zł, z czego pozostałą kwotę stanowi udział własny wnioskodawcy.

Z pozyskanej dotacji, a także z środków własnych Gmina Bodzentyn zakupiła dla orkiestry trąbkę, saksofon altowy, klawes afrykański, tamburyn, 4 lirki do instrumentów, laminator, gilotynę z trymerem, urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop. Zakupione dobrej klasy instrumenty i lirki służą dla muzyków już grających, a także dla tych zaczynających przygodę z muzyką. Zakup urządzeń biurowych był niezbędny do stworzenia nowych książeczek nutowych odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Dzięki „Odnowie Wsi Świętokrzyskiej” Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie pozyskała szansę na rozwój oraz lepsze funkcjonowanie orkiestry.