Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Mikołajkowy Turniej Strzelecki z udziałem ponad 40 uczniów PZS w Bodzentynie

We wtorek 6 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej Strzelecki z udziałem uczniów z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn. Organizatorem Turnieju pod patronem Starosty Kieleckiego był Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie oraz ULKS „Jodła” Bodzentyn we współpracy z KS „Mechanik” w Kielcach. Na wydarzeniu pojawił się Wicestarosta Kielecki Pan Zenon Janus oraz pan Wiesław Pióro - inspektor ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Ponad czterdziestoosobową grupę zawodników stanowili uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie z klas mundurowych wraz z opiekunami Panią Dyrektor Szkoły Magdaleną Tusień-Kuzką, Panem Ryszardem Wydrzyńskim, Panem Robertem Telką i Panem Marcinem Lesiszem. W zawodach wzięli również udział kadeci klasy o kierunku bezpieczeństwo narodowe z PZS w Chmielniku pod opieką pana Mariusza Bieleckiego.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w trzech grupach w konkurencji strzelania z karabinku kbks z pozycji leżącej. Przystępując do strzelania, każdy z zawodników zakładał czerwoną czapkę Mikołaja, co dodatkowo podkreślało nastrój wydarzenia. Uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie i zyskali kolejne doświadczenie związane z pasją i zainteresowaniami strzeleckimi.

W kategorii dziewcząt szkół ponadpodstawowych zwyciężały uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie:

I miejsce
 - Edyta Niewczas,
II miejsce - Aleksandra Staszewska,
III miejsce - Joanna Jankowicz.

W kategorii chłopców szkół ponadpodstawowych zwyciężali:

I miejsce - Kacper Zygadlewicz Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,
II miejsce - Patryk Banach,
III miejsce - Jakub Cibaz

Powiatowego Zespół Szkół w Chmielniku. W kategorii open wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce
 - Adam Pocheć absolwent Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie,
II miejsce - Marcin Lesisz nauczyciel wychowania fizycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie,
III miejsce - Ernest Niemaszewski absolwent Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Michałowi Godowskiemu Staroście Kieleckiemu za honorowy patronat nad zawodami oraz za ufundowanie pamiątkowych pucharów, Panu Janowi Sajnokowi nauczycielowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach za udostępnienie strzelnicy i pomoc w przeprowadzeniu zawodów oraz panu Markowi Grenda Dyrektorowi Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Kielcach za zabezpieczenie części amunicji na zawody.

Szkoła od dłuższego czasu stara się o odbudowanie sportowej strzelnicy otwartej. Powstał już projekt zagospodarowania terenu przy Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie w skład którego wchodzą również sportowe boiska wielofunkcyjne oraz altana z miejscem na ognisko. Projekt odbudowy strzelnicy został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018 w Bodzentynie. „Chcemy podtrzymywać wieloletnią sportową tradycję naszej szkoły i miasta. W planach mamy uruchomienie nowych kierunków kształcenia związanych z obroną narodową. Modernizacja strzelnicy i rozbudowa kompleksu sportowego mieszczącego się przy szkole przyczyni się do podniesienia sportowego charakteru Bodzentyna, który na arenie krajowej, niejednokrotnie kojarzony jest z sukcesami odniesionymi w sportach strzeleckich i obronnych” – powiedziała p.o. dyrektora szkoły p. Magdalena Tusień-Kuzka.