Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Będą pieniądze na rewitalizacje wzgórza zamkowego wraz z ruinami w Bodzentynie

Wraz z Bielinami, Pawłowem oraz Łagowem w ostatnich miesiącach nasza gmina starała się o dofinansowanie projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej" w ramach konkursu działania "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W poniedziałek 4 grudnia otrzymaliśmy informację, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Bodzentyn otrzyma wsparcie w wysokości 6,3 mln złotych na rewitalizację wzgórza zamkowego wraz z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich. Za przygotowanie projektu i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego odpowiada Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

W konkursie oprócz projektu szlaku "Śladami kultury benedyktyńskiej" złożonego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich brał również Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Obra projekty konkurowały ze sobą i nie mogły być wspólnie sfinansowane ponieważ początkowo pula dofinansowania na pięć gmin miała wynieść 16 mln 150 tys. zł, a dopuszczalny poziom dofinansowania wynosił 80 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji (pozostałe 20% to wkład własny gmin). Wraz z początkowym zagrożeniem braku realizacji jednego z projektów sprawa budziła wiele kontrowersji i emocji. W związku z tym na ostatnim posiedzeniu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zadecydował o zwiększeniu puli pieniędzy na konkurs o 12 mln 850 tyś. złotych do sumy 29 mln. 

Projekt "Śladami kultury benedyktyńskiej" otrzymał dofinansowanie z RPOWŚ w wysokości 15,7 mln złotych. Bodzentyn z puli tych pieniędzy wnioskował o 7 929 810 złotych z czego otrzymał 6 343 848 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Resztę czyli 20% - 1 585 962 zł stanowi wkład własny gminy. 

W ramach zadania Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego z Ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich planuję się renowację murów zamkowych, stworzenie stanowisk z wirtualną rzeczywistością, dostosowanie obiektu również dla niewidzących/niepełnosprawnych. Odpowiada ZGGŚ, okres realizacji lata 2019-2020. 

Koszt obejmuje prace przygotowawcze, projektowe oraz roboty budowlane związane z renowacją murów zamkowych, dostosowanie obiektów do pomieszczeń, w których będą stanowiska z wirtualną rzeczywistością oraz  zakup m.in. Aplikacja VR pokazująca zamek w czasach rozkwitu, Gogle VR i komputer, Wirtualna podróż balonem, Gogle VR i komputer. Oczywiście to nie wszystkie rzeczy jakie zapewne znajdą się w planach działania i zakupu. Więcej o planach rewitalizacji zamku znajda Państwo w artykułach: Ruiny Zamku w Bodzentynie - odkrywamy podziemne tajemniceRozstrzygnięcie konkursu na najlepszą koncepcje rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie - zdjęcia i wideoPrace geologiczne i geofizyczne na placu wokół ruin zamku w Bodzentynie oraz Ruiny Pałacu w Bodzentynie czekają zmiany.

Głównym celem "naszego" projektu jest stworzenie szlaku kulturowego opartego na dziedzictwie kulturowym i historycznym rejonu Gór Świętokrzyskich, którego ważnym punktem oddziałującym na cały obszar byli Benedyktyni - założyciele opactwa w Świętym Krzyżu. W ramach Szlaku Benedyktyńskiego planowane jest m.in. rewitalizacji wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie, stworzeniu galerii produktów lokalnych w Łagowie, utworzeniu regionalnego Ośrodka Dokumentacji Historii w Pawłowie, czy powstanie Ogrodu sensorycznego – ogród zmysłów oraz zimowego ogrodu kultury wraz z elementami multimedialnymi w Hucie Szklanej.

Drugi wniosek złożony przez Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra" na projekt „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia" otrzyma dotację z RPOWŚ w wysokości 13,2 mln zł (76,8% kosztów kwalifikowanych). Całkowita wartość planowanego zadania to 21 mln 256 tys. zł. Jak zapowiadają pomysłodawcy inwestycja polegać ma na rozbudowie i przebudowie budynku amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. Projekt zakłada powstanie okrągłego budynku przykrytego kopułą - w centralnej sali pod kopułą znajdzie się kino 5D, wokół którego poprowadzona zostanie ścieżka edukacyjna, przedstawiająca świętokrzyskie legendy.

W imieniu swoim, gminy oraz gmin ze ZGGŚ chcielibyśmy serdecznie podziękować marszałkowi Adamowi Jarubasowi oraz całemu Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za podjęcie decyzji o zwiększeniu puli pieniędzy i dofinansowaniu obu projektów. Mamy nadzieję, że przekazane pieniądze i realizacja zadań w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju naszych gmin oraz całego województwa.

Ruiny Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie, Rewitalizacja Bodzentyna