Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Sieradowice „Z łowiskiem za pan brat”

„Z łowiskiem za pan brat” – pod takim tytułem w niedzielne popołudnie (25.02.18 r.) odbyło się spotkanie dla dzieci oraz ich rodziców w świetlicy wiejskiej w Sieradowicach. Inicjatorem przedsięwzięcia była pani sołtys Marzanna Borek oraz przedstawiciele Kół Łowieckich. Prelekcja miała na celu przybliżenie młodym słuchaczom, czym naprawdę zajmują się myśliwi. Aktualnie kreowany przez media obraz myśliwego pokazany jest w negatywnym świetle. Myśliwy często kojarzy się z człowiekiem, który zajmuje się tylko polowaniem.

Zapominamy lub po prostu nie mamy świadomości, iż myślistwo wiąże się z szeregiem obowiązków, o których trzeba pamiętać. Prawdziwy myśliwy to człowiek, który z pasją i zaangażowaniem troszczy się o swoje łowisko, o zwierzęta i przyrodę, która go otacza. Dzieci dowiedziały się podczas rozmowy z nami,  jak wygląda dzień z życia myśliwego, który nie tylko dostrzega piękno przyrody, ale przede wszystkim dba o zachowanie bioróżnorodności zwierząt występujących w  regionie. To właśnie myśliwy zasiedla na naszych terenach m.in. bażanty, kuropatwy czy zające. Wyjaśniliśmy, jak ważne jest dokarmianie zwierząt w okresie zimowym oraz uświadomiliśmy dzieciom, że one również mogą aktywnie w tym uczestniczyć.Przybliżyliśmy zgromadzonym często zapomniane już tradycje, kulturę łowiecką, literaturę i kuchnię myśliwską, której można było skosztować na spotkaniu.Dzieci z ciekawością wsłuchiwały się w opowieść i chętnie zadawały pytania. Nie każdy ze zgromadzonych zdawał sobie sprawę,  iż to właśnie myśliwi z własnych funduszy dokarmiają zwierzęta, płacą za wyrządzone przez nie szkody, a także wykonują wszelkie prace gospodarcze.

Cieszy nas fakt, że zainteresowanie poruszoną tematyką było duże – zarówno dzieci jak i dorośli, którzy przybyli na spotkanie,  wychodzili zadowoleni. Mamy nadzieję na kolejne miłe i edukacyjne prelekcje.


Z myśliwskim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Andrzej Sokół
Myśliwy KŁ „Łowiec” nr 2 w Chorzowie oraz Sylwester Kita Myśliwy WKŁ „Jenot” w Kielcach