Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Bodzentyn z umowa na budowę sieci kanalizacji

To już pewnie, że w najbliższych kilkunastu miesiącach nowa sieć kanalizacyjna połączy szesnaście miejscowości w gminie Bodzentyn. Łączna długość nowej sieci wyniesie ponad 55,11 kilometrów kanalizacji i w połączeniu z już nietentującą infrastrukturą da blisko 80% skanalizowania całej gminy. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi  39 932 224,37 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podpisanie łącznie trzech umów dotyczących „Budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” o łącznej wartości 41 773 75 zł odbyło się 5 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn. 

Umowy zostały zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariuszem Skibą, Zastępcą Burmistrza – Andrzejem Jarosińskim, a Wykonawcami Inżynierii Rzeszów S.A., Prezesem Zarządu – Jerzym Żyłą i Członkiem Zarządu – Grzegorzem Królem a Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Markiem Kitlińskim oraz Zastępcą Prezesa, Pełnomocnikiem ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Moniką Jamróz.

W skład szesnastu miejscowości, które zostaną skanalizowane wejdą: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia, Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna.

 

Źródło: inf. własna/foto: UMiG Bodzentyn/Wideo: http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-kielecki/item/26511-umowa-z-wykonawca-podpisana-ponad-55-kilometrow-sieci-kanalizacyjnej-powstanie-w-gminie-bodzentyn.html