Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Uwaga! Skażenie wody na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn!

Informacja dla odbiorców wody z miejscowości WZDÓŁ RZĄDOWY, WZDÓŁ PARCELE, WZDÓŁ KOLONIA, STARA WIEŚ, WIĄCKA, HUCISKO, ORZECHÓWKA, PODMIELOWIEC, ŚCIEGNIA, SKORUCIN, KAMIENIEC, KAMIONKA, SIEKIERNO PODMIEŚCIE, SIEKIERNO PRZEDGRAB, SIEKIERNO SMYKÓW, SIEKIERNO STARA WIEŚ, NOWA WIEŚ, KAMIENNA GÓRA, PODKONARZE, LEŚNA- STARA WIEŚ, CHRUSTY, SIERADOWICE-PARCELE, PARCELANCI, SIERADOWICE DRUGIE, SIERADOWICE PIERWSZE (MAJĄTEK)

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach systematycznego nadzoru sanitarnego i laboratoryjnego nad jakością wody, prowadzonego przez Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna zarządziła zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, kąpieli. Należy również wstrzymać się z wykorzystywaniem tej wody do innych celów domowych.

Informacji udziela Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., 
ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,  tel. 41 3115 794 lub 41 3115 401.

O kolejnych wynikach badań wody oraz o ustąpieniu zagrożenia i o możliwości korzystania z wodociągu mieszkańcy będą sukcesywnie informowani.

Aktualizacja 17.05.2018 godz. 15:35

W dniu 17.05.2018 r. mieszkańcom miejscowości, w której nastąpiło skażenie wody pitnej tj. Wzdół Rządowy, Wzdół Parcele, Wzdół Kolonia, Stara Wieś, Wiącka, Hucisko, Orzechówka, Podmielowiec, Ściegnia, Skorucin, Kamieniec, Kamionka, Siekierno Podmieście, Siekierno Przedgrab, Siekierno Smyków, Siekierno Stara Wieś, Nowa Wieś, Kamienna Góra, Podkonarze, Leśna- Stara Wieś, Chrusty, Sieradowice-Parcele, Parcelanci, Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze (Majątek) rozwożona będzie sukcesywnie do domów woda woreczkowana pitna oraz od godz. 16.00 po miejscowościach będzie jeździł beczkowóz z wodą pitną. Kierowca przejeżdżając przez daną miejscowość będzie sygnalizował swoją obecność klaksonem. Ponadto, mieszkańcy mogą korzystać ze zdrojów ulicznych wody czerpalnej znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Bodzentynie oraz na skrzyżowaniu ulic Kielecka i Licealna w Bodzentynie.