Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Kolejne cztery miliony na rewitalizację Bodzentyna

Dariusz Skiba - Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Adam Jarubas -  marszałek województwa świętokrzyskiego we wtorek 29 maja w sali Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki podpisali umowę na przekazanie Miastu i Gminie Bodzentyn ponad czterech milionów złotych na dalszą rewitalizację miasta. Z otrzymanych pieniędzy będzie możliwe przeprowadzenie rewitalizacji ulicy Langiewicza, Kościelnej, pasieki, stworzenie parkingu za kościołem, odmulenie stawów biskupich, zbudowanie placu zabaw, altany w centrum miasta,  stworzenie ścieżki edukacyjnej, budowa kładki do gimnazjum oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum. Ponadto projekt obejmie przebudowę i termomodernizacje budynku przeznaczonego do na działalność kulturalno-społeczną, a także doposażenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Otrzymana dotacja jest wynikiem konkursu, który został rozstrzygnięty 18 kwietnia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Na konkurs wpłynęło 62 wnioski, z których dofinansowanie otrzymało 26 najwyżej ocenionych projektów. Wśród nich znalazł się również Bodzentyn. Całkowita wartość projektu wyniesie 5 538 279, 74 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa to aż 4 266 632, 16 zł. Gmina będzie musiała dołożyć do realizacji projektu 1 271 647,58 zł. Ukończenie inwestycji planowane jest na 2021 rok. 

Foto: MGCKiT Bodzentyn