Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Turystyka rowerowa przyszłością Gór Świętokrzyskich

Komitet Rozwoju Turystyki Gór Świętokrzyskich to bardzo młoda inicjatywa, która została powołana w celu jak sama nazwa wskazuje wspieraniu rozwoju naszego regionu. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby komitet zorganizował spotkanie, podczas którego został poruszony temat ścieżek i tras rowerowych na terenie gmin działających wokół Łysogór. Spotkanie odbyło się 29 maja w sali Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

W spotkaniu wzięło udział wielu przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora turystycznego oraz wielu innych działaczy, których wspólnym celem jest rozwój Gór Świętokrzyskich. Na sali MGCKiT obecni byli m.in. Marszałek Woj. Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Włodarze gmin Pawłów, Nowa Słupia, Masłów i Bodzentyna, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Jacek Kowalczyk, dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. 

Podczas ponad dwugodzinnego spotkania padło wiele pomysłów, propozycji oraz pytań na temat przyszłości turystyki rowerowej w regionie jak i w gminie Bodzentyn. Przedstawione perspektywy umożliwiają rozwój ścieżek rowerowych i przyłączenie ich do szlaku Green Velo.

Najważniejszym elementem dla nas mieszkańców jak i turystów przybywających do Miasta i Gminy Bodzentyn były informacje dotyczące planowanej rozbudowy ścieżek rowerowych w naszej gminie. Bardzo ważnym momentem spotkania było wystąpienie dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Jana Reklewskiego, który przedstawił koncepcję rozwoju szlaków rowerowych na terenie ŚPN. Realizacja takiego pomysłu usprawniłaby komunikację między gminami Nową Słupią, a Bodzentyn. Zdecydowano także o realizacji ścieżki rowerowej, która będzie biegła śladem po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi. Po zaprezentowaniu pomysłu padło wiele obietnic, że wszyscy obecni działacze na sali, którzy mogą coś zrobić dla tego projektu postarają się pomóc w jego realizacji. Planowana nowa trasa ma mieć długość ponad 16 kilometrów i rozpoczynać się na skrzyżowaniu ze szlakiem niebieskim a kończyć w Nowej Słupi. 

Projektowane szlaki na terenie ŚPN (źródło: Świętokrzyski Park Narodowy)

Ważnym momentem spotkania było również oficjalne powołanie Rady Programowej ds. Turystyki w Górach Świętokrzyskich, która ma zajmować się promowaniem i działaniami na rzecz rozwoju marki turystycznej „Góry Świętokrzyskie”.

Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Jacek Kowalczyk uważa, że trasy rowerowe czy w ogóle turystyka rowerowa jest przyszłością szczególnie dla takich obszarów jak Góry Świętokrzyskie, dlatego bezwzględnie trzeba w nią inwestować środki. - Uważam, że miejscem magicznym dla turystyki rowerowej może stać się Święta Katarzyna. Chyba jedna z najmocniejszych marek w regionie, ale dzisiaj, rzeczywiście rzadko wykorzystywana przez turystów rowerowych. Nie mówię tu o kolarzach, ale o rodzinach z dziećmi, które chcą bezpiecznie jeździć. Warto tę trasę jak najszybciej wybudować, tak żeby włączyć ją w wyremontowaną aktualnie trasę wojewódzką i wyprowadzić ten ruch rowerowy na Dąbrowę, a potem w kierunki Nowej Słupi, czy Rudek. To są marzenia, wcale nie bardzo odległe. Myślę, że za jakiś rok będziemy jeździć zupełnie nowymi trasami.

Zapis całej wypowiedzi w audio

Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba uważa, że wtorkowe spotkanie jest historycznym wydarzeniem: - W jednym miejscu spotkało się wiele ważnych osobistości, Marszałek Województwa, Dyrektor ROT-u, Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wielu przedstawicieli firm prywatnych, samorządów, a także osób, które angażują się w problematykę tras rowerowych. Sądzę, że to niebywała rzecz, że zaczęliśmy nowy proces współpracy na rzecz budowy tras rowerowych w Górach Świętokrzyskich.

Zapis całej wypowiedzi w audio

Na zakończenie spotkania Marszałek Adam Jarubas stwierdził, że wszystkie wypracowane pomysły i koncepcje należy zebrać w jeden duży projekt, aby kompleksowo rozwinąć sieć ścieżek rowerowych wokół Gór Świętokrzyskich w przyszłej perspektywie unijnej.

Dariusz Skiba, burmistrz Bodzentyna nie ukrywa swej radości: - Ogromnie się cieszę że to o czym marzyłem od lat powoli się spełnia: ścieżka rowerowa Św. Katarzyna-Bodzentyn, ścieżka rowerowa przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego trasą starej kolejki oraz rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie. Dziękuję Panu Marszałkowi Adamowi Jarubasowi za patronat i duże wsparcie dla naszej gminy, dziękuję również dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego Janowi Reklewskiemu za współpracę i kontynuację wcześniej zaplanowanych inwestycji. Wyrażam nadzieję, że podjęte na spotkaniu ustalenia zaowocują w przyszłości.

Należy również przypomnieć, że Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu budowy ścieżki rowerowej w Świętej Katarzynie, przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 752. Dodatkowo w ramach projektu w Świętej Katarzynie powstanie zabudowa miejsc obsługi rowerzystów taka jak: ławki, stół, tablice edukacyjno - informacyjne, stojaki na rowery oraz wiata. Całkowite szacunkowe koszty realizacji projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wyniosą 3.123.187,00 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania to 2.654.807,95 zł.

Źródło: inf. własna/ŚPN/fot. MGCKiT