Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Po raz pierwszy maszerowali Szlakiem Józefa Piłsudskiego

W piątek 5 dnia października blisko setka osób wzięła udział w I Marszu Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich. Wydarzenie to zostało zorganizowane w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie gminy Wąchock i gminy Bodzentyn oraz wspomnienia wielkiego człowieka jakim był Marszałek Józef Piłsudski. Uroczystości rozpoczęły się w Parszowie, gdzie w Szkole Podstawowej odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego i jego pułku w okolicach Parszowa 29 października 1914 r.

Po jej poświęceniu przez miejscowego proboszcza ks. Emanuela Kolatorowicza aktu tego dokonali: dr Dorota Koczwańska - Kalita Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela, Dyrektor szkoły  Barbara Gajewska oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Potem przybyli goście wraz z pocztami sztandarowymi z miejscowych szkół i ochotniczych straży pożarnych obejrzeli widowisko patriotyczno - artystyczne w wykonaniu uczniów zatytułowane. „Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie…” (cyt. za: J. Lechoń).Władze Miasta i Gminy Bodzentyn w Parszowie reprezentował Sekretarz Gminy Wojciech Furmanek.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w Bodzentynie. Tutaj przedstawiciele władz samorządowych z Bodzentyna i Wąchocka złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą nadanie Józefowi Piłsudskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn, pod tablicą poświęconą pobytowi Józefa Piłsudskiego w Bodzentynie 30 i 31 października 1914 r.,na cmentarzu z I wojny światowej.

O godz. 11. zgromadzeni wyruszyli spod Urzędu Gminy na szlak w kierunku Miejskiej Góry. Na czele szli w legionowych mundurach członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc Wojciech Kawalec i Daniel Piotrowicz,przedstawiciele Stowarzyszenia Skarżyscy Patrioci, Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna,ppor. Adam Wołyński reprezentujący Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  na Bukówce w Kielcach, radne Zofia Gliwa i Teresa Bzymek, Dyrektor Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, harcerze ZHP pod opieką Ingi i Jana Świderskich, uczniowie pod opieką nauczycieli i dyrektorów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Bodzentyn, z Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Szermentowskiego oraz uczniowie ze szkół z Parszowa i Wąchocka.

Na Miejskiej Górze pod pomnikiem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” zapaliliśmy znicze. Tutaj przywitał nas Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr Jan Reklewski, z którym przeszliśmy szlakiem do Świętej Katarzyny. Po dołączeniu pocztów sztandarowych z miejscowych szkół oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” szosą pomaszerowaliśmy do Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie.

Przed szkołą, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba. W swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę pamiętania o ważnych wydarzeniach naszej historii, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę Niepodległości po latach zaborów; dziękował również za liczny udział w Marszu. Po odmówieniu modlitwy przez proboszcza ks. Jarosława Majkę dokonano odsłonięcia tablicy.

Tablicę poświęconą pobytowi Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w Świętej Katarzynie 31 października 1914 r. odsłonili: dr Dorota Koczwańska - Kalita Naczelnik Kieleckiej Delegatury IPN, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie Ewa Orzechowska, ks. Jacek Kowalik kapelan płk Wojsk Powietrznych Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel uczniów szkoły. Po złożeniu wiązanek kwiatów uroczystości kontynuowano wewnątrz budynku.

Prof. Urszula Oettingen wygłosiła prelekcję poświęconą pobytowi i pierwszym bojom 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pod komendą Józefa Piłsudskiego,w 1914 roku. Przypomniała, że już w latach 30.XX w. planowano upamiętnić pobyt Piłsudskiego w Świętej Katarzynie. Niestety przeszkodziła temu wojna.Następnie odczytano list z gratulacjami od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej  w Bodzentynie Wojciech Kózka, który przekazał na ręce prof. Urszuli Oettingen księgę pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu,pochodzącą ze zbiorów rodzinnych. Uczniowie zaprezentowali patriotyczny występ nagrodzony rzęsistymi oklaskami.

W trakcie uroczystości można było otrzymać publikację autorstwa Urszuli Oettingen: Józef Piłsudski w Górach Świętokrzyskich w 1914 roku. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

I Marsz Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich odbył się dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób. Jako pomysłodawca wykonania tablic i zorganizowania Marszu pragnę złożyć  podziękowania Instytutowi Pamięci Narodowej – fundatorowi tablic pamiątkowych, Urzędowi Miasta i Gminy Bodzentyn na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, Urzędowi Miasta i Gminy Wąchock z Burmistrzem Jarosławem Samelą, Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego,Policji z Bodzentyna, która zabezpieczała nasze przejście,dyrektorom i gronu pedagogicznemu szkół w Parszowie i w Świętej Katarzynie, gdzie odsłonięto tablice; dyrektorom, nauczycielom i uczniom szkół, harcerzom, biorącym udział w Marszu.

Wyrażam nadzieję, że w przyszłym roku znowu spotkamy się podczas kolejnego II Marszu Szlakiem Józefa Piłsudskiego w Górach Świętokrzyskich.

Dr hab.prof. UJK Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

IMG 3061
IMG 3068
IMG 3079
IMG 3089
IMG 3096
IMG 3100
IMG 3105
IMG 3110
IMG 3120
IMG 3124
IMG 3125
IMG 3145
IMG 3149
IMG 3164
IMG 3169
IMG 3179
IMG 3183
IMG 3187
IMG 3197
IMG 3202
IMG 3205
IMG 3214
IMG 3217
IMG 3221
IMG 3223
IMG 3229
IMG 3236
IMG 3252
IMG 3260
IMG 3264
IMG 3270
IMG 3276
IMG 3279
IMG 3284
IMG 3318
IMG 3322
IMG 3328
IMG 3334
IMG 3347
IMG 3356
IMG 3361
IMG 3370
IMG 3372
IMG 3377
IMG 3382
IMG 3385
IMG 3392
IMG 3394
IMG 3400
IMG 3402
IMG 3404
IMG 3407
IMG 3409
IMG 3421
IMG 3422
IMG 3425
IMG 3432
IMG 3439
IMG 3445
IMG 3451
IMG 3455
IMG 3465
IMG 3472
IMG 3476
IMG 3481
IMG 3483
IMG 3484
IMG 3490
IMG 3498
IMG 3500
IMG 3509
IMG 3517
IMG 3520
IMG 3527
IMG 3528
IMG 3536
IMG 3540
IMG 3546
IMG 3551
IMG 3555
IMG 3558
IMG 3565
IMG 3568
IMG 3573