Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Podsumowanie współpracy w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Środa 10 października w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego upłynęła pod znakiem spotkania zainicjowanego przez Dyrektora ŚPN dr inż. Jana Reklewskiego. Wydarzenie, w którym wziął udział Dyrektor ŚPN, Burmistrz Dariusz Skiba, radni, sołtysi oraz przedstawiciele branży turystycznej i pracownicy ŚPN zostało utworzone w celu podsumowania współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. 

Podczas spotkania Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor ŚPN dr inż. Jan Reklewski zaprezentowali prezentacje multimedialne z realizacjami jakie dokonali przez ostatnie lata oraz o planach inwestycji zarówno tych, które są w trakcie realizacji jak i planowanych. Wśród ciekawych pomysłów na najbliższe lata jest budowa wierzy widokowej na Łysicy, która umożliwi podziwianie regionu z najwyższego szczytu naszych gór. 

W dowód uznania zasług na polu kierowania rozwojem Gminy Bodzentyn - ścieżką zrównoważonego rozwoju, a także z poszanowaniem chronionego przez Świętokrzyski Park Narodowy dziedzictwa przyrodniczego oraz budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję walorów ŚPN Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski wręczył Burmistrzowi Dariuszowi Skibie statuetkę „Przyjaciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

Burmistrz zadowolony jest z tak dobrej i wieloletniej współpracy. - Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów, który łączy swoje siły z instytucją zajmującą się ochroną przyrody dla dobra mieszkańców gminy Bodzentyn – uzupełnia.

Na powstanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej przez tereny Parku Narodowego czeka wielu turystów i mieszkańców naszej gminy. Trasa rowerowa zacznie się już w miejscowości Krajno, w gminie Górno i poprowadzi przez Świętą Katarzynę do miejscowości Podgórze, która połączy się z obecnie przebudowywaną drogą wojewódzką 752 w kierunku Bodzentyna. Przez  3,6 km będzie wiodła terenami Świętokrzyskiego Parku Narodowego – dopowiada Dariusz Skiba.

Budowa ścieżki to tylko jeden z dwóch zadań w ramach dofinansowanego projektu: „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Drugim etapem jest budowa miejsc parkingowych w Świętej Katarzynie wraz z infrastrukturą taką jak punkt informacyjny, toalety czy wiata dla rowerzystów. Przypomnijmy, całkowita wartość realizowane projektu 3 123 187,00 zł, z czego przyznane dofinansowanie wynosi 2.654.807,95 zł.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski jest zdania, że nowa ścieżka rowerowa stworzy turystom atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu. Wspomniał również, że planowana jest także budowa kolejnej trasy rowerowej prowadzącej z Nowej Słupi do Świętej Katarzyny, która miałaby prowadzić śladem dawnej kolejki wąskotorowej.

Dodatkowo gmina Bodzentyn pozyskała środki na rewitalizację miasta Bodzentyn. W ramach projektu wykonane zostaną następujące działania:

 • remont i odmulenie Stawów Biskupich,
 • budowa kładki oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej,
 • budowa placu zabaw oraz altany w centrum miasta,
 • budowa amfiteatru
 • termomodernizacja budynku przeznaczonego do na działalność kulturalno - społeczną,
 • doposażenie MGCKiT w przenośne kramy, namioty i sprzęt nagłośnieniowy,
 • przebudowa ulic Langiewicza i Kościelnej,
 • budowa chodnika przy ul. Wolności,
 • budowa parkingu obok kościoła parafialnego,
 • montażu monitoringu,
 • wymiana wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Langiewicza
 • przebudowa „małej targowicy”.

Bez użyczenia gruntów od Świętokrzyskiego Parku Narodowego o powierzchni powyżej trzech hektarów w celu pozyskania środków unijnych Gmina Bodzentyn nie otrzymałaby dofinansowania w wysokości 4 266 632,16 zł.

Warto zaznaczyć, iż projekt ten jest kompatybilny z projektem „Śladami kultury benedyktyńskiej”, który obejmuje: rewitalizację wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich, renowację murów zamkowych, powstanie części wystawienniczej i edukacyjnej oraz  stworzenie stanowisk z wirtualną rzeczywistością. Cały obiekt dostosowany będzie dla  potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dobra współpraca Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Gminy Bodzentyn przyczyniła się również do zagospodarowania osady służbowej z przeznaczeniem na Świetlice Wiejską w Psarach Podłazach. Budynek wraz z gruntami zostały użyczone na 15 lat od Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obecnie prace remontowe budynku dobiegają końca, ku zadowoleniu mieszkańców Psar Podłazy.

 
IMG 5057
IMG 5058
IMG 5066
IMG 5071
IMG 5073
IMG 5075
IMG 5078
IMG 5080
IMG 5089
IMG 5092
IMG 5098
IMG 5099
IMG 5101
IMG 5106
IMG 5108
IMG 5113
IMG 5123
IMG 5125
IMG 5127
IMG 5129
IMG 5132
IMG 5133
IMG 5136
IMG 5142
IMG 5143
IMG 5151
IMG 5161
IMG 5162
IMG 5164
IMG 5169
IMG 5171
IMG 5173
IMG 5174