Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego w Bodzentynie

Choć głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Miasta Bodzentyn odbędzie się dopiero w styczniu 2019 roku to już dziś mieszkańcy mogą składać swoje pomysły na wykorzystanie 80 143, 93 złotych. Większą o prawie 6 tysięcy złotych kwotę można przeznaczyć w całości na jeden projekt lub więcej jeśli wygrany pomysł jest mniej wart niż deklarowana kwota BO. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich projektów. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu to my, mieszkańcy Bodzentyna decydujemy o tym co realnie chcemy zmienić lub stworzyć w mieście. 

Prawo do zgłaszania swoich pomysłów ma każdy pełnoletni obywatel Bodzentyna oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie MiG Bodzentyn. W obu przypadkach projekt musi znaleźć poparcie co najmniej 15 innych mieszkańców naszego miasta. 

Propozycje pomysłów należny złożyć do końca listopada 2018 w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn. Kolejnym etapem jest weryfikacja złożonych projektów, która potrwa do końca grudnia. Ostatnim elementem jest głosowanie na zakwalifikowanymi projektami, które odbędzie się w styczniu 2019 roku. 

 

Poniżej dostępny jest formularz zgłoszeniowy, zasady oraz harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na 2019 rok. 

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN 2019

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być również proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy. Ocenie podlega możliwość realizacji projektu za kwotę wskazaną w formularzu zgłoszeniowym, realizacja projektu za wyznaczoną kwotą przy jednoczesnym wskazaniu przybliżonego rzeczywistego kosztu realizacji projektu zadania oraz możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.