Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Przeniesienie figury Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny

Każdy z nas spacerując po ulicy Suchedniowskiej w okolicy Poczty oraz Urzędu Miasta i Gminy widział na skarpie figurkę z 1893 roku przedstawiającą Niepokalanie Poczętą Najświętszą Maryję Pannę. Przez ostatnie lata ta zabytkowa figura nie przeszła potrzebnych prac konserwatorskich oraz była narażona na przechylenie w kierunku skarpy co mogło doprowadzić do jej całkowitego zniszczenia. Dzięki porozumieniu Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie z Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków figura została przesunięta bliżej ogrodzenia Urzędu MiG, gdzie spoczęła bezpiecznie na nowym fundamencie. Jest to I etap prac przy figurze. Na kolejne trzeb apoczekać do wiosny. 

Wykonanie tej czynności było możliwe dzięki współpracy Stowarzyszenia "Miejska Góra" na rzecz rozwoju Celin i Podgórza oraz MGCKiT w Bodzentynie. Dzięki ich działaniom zostały pozyskane fundusze z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.