Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Dofinansowania dla stowarzyszeń z terenu MiG Bodzentyn

W dzień Świętego Mikołaja stowarzyszenia z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn otrzymały dofinansowanie na przyszłe działania w wysokości 36 000 zł w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozyskane fundusze zostaną przekazane na realizację czterech wcześniej złożonych projektów: aktywni i bezpieczni, aktywne wakacje, materiały promocyjne jako środek komunikacji z turystą oraz integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń społeczno - kulturalnych. W współpracy z MGCKiT w Bodzentynie środki na działania otrzymają: Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry, Stowarzyszenie „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza oraz Stowarzyszenia rozwoju wsi i edukacji „Nasza szkoła" w Psarach. 

 

 

Zdjęcia: MGCKiT Bodentyn