Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Sprawdź jakość powietrza w Bodzentynie

Kilka tygodni temu w naszej gminie został zamontowany miernik jakości powietrza i poziomu jego zanieczyszczenia przy budynku gimnazjum w Bodzentynie. Miernik monitoruje pyły PM2,5 i PM10. Urządzenie zostało zakupione dzięki dotacji pozyskanej z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach w ramach nowo powstałej pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej w Bodzentynie (budynek gimnazjum ul. Wolności). Stały monitoring poziomu zanieczyszczeń prowadzone są przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Dane ze stacji pomiarowych możemy śledzić w Internecie klikając w poniższy link lub klikając w specjalny przycisk na naszej stronie głównej oznaczony pomarańczowym kolorem z prawej strony ekranu pod sliderem Zobacz

Aby sprawdzić stan jakości powietrza w Bodzentynie, należy kliknąć w poniższy link: https://looko2.com/tracker2.php?lan=&search=84F3EB85D54C

Normy dla pyłów drobnych w Polsce:

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Legenda do Skali Jakości Powietrza:

tabela powietrze

Skąd bierze się smog?

Fizycznie jest to zjawisko atmosferyczne wynikające z zanieczyszczenia powietrza powstałego wskutek działalności człowieka, połączonego z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak wysokie ciśnienie, brak wiatru, czy mgła. Na warunki atmosferyczne nie mamy wpływu, jednak na to co wydobywa się z naszych kominów i samochodów, jak najbardziej.

Główną przyczyną powstania smogu, czyli dużych zanieczyszczeń powietrza, jest tzw. Niska emisja, tzn., że źródła zanieczyszczeń powietrza są bardzo łagodne w stosunku do norm na zachodzie.

Piece węglowe w gospodarstwach domowych

Biorąc pod uwagę kotły starszej i nowszej generacji, różnica w emisji pyłów jest dwudziesto, a nawet trzydziestokrotna. Znaczenie ma również jakość węgla, który spalamy – metr sześcienny zasiarczonego miału spalonego w nieprzystosowanym piecu wyemituje nawet kilka gram pyłu drobnocząsteczkowego. To pokazuje jak bardzo sobie szkodzimy nieodpowiednio dobranym opałem czy też kotłem CO.

Emisja pyłów do atmosfery drewna jest porównywalna z węglem. Najgorszym jednak przestępstwem przeciwko atmosferze, a tym samym przeciwko nam samym, jest spalanie w domowym piecu śmieci. Wówczas do otoczenia dostają się olbrzymie ilości groźnych, dla życia, substancji. Wiele z nich uznawanych jest za bardzo szkodliwe dla organizmu.

Samochody

Według badań, samochody odpowiadają za 6-8% zanieczyszczeń w naszym kraju. Oczywistym jest, że w małych miasteczkach procent ten jest znacznie niższy niż w dużych metropoliach.

Ukształtowanie terenu

Przyczyną powstawania smogu jest budowanie miast w zagłębiach, w otoczeniu gór i pagórków. Blokuje to naturalne korytarze powietrzne, uniemożliwiając pyłom rozproszenie. Zimą ta akumulacja jest największa i właśnie wtedy dochodzi do najbardziej spektakularnych przekroczeń norm.

Wpływ smogu na otoczenie i organizm człowieka

Najbardziej odczuwalnymi skutkami niskiej emisji są:

  • zwiększony poziom zachorowalności na choroby układu oddechowego oraz nowotworowe i związana z tym większa śmiertelność mieszkańców,
  • kwaśne deszcze – silnie zanieczyszczające glebę i wodę, oddziałujące pośrednio na stan środowiska naturalnego, uszkadzające zabytki i cenne obiekty,
  • zawartość CO2 w powietrzu.

Wpływ niskiej emisji na środowisko zwiększa znacząco również zachorowalność zwierząt, które w miejscach intensywnie pojawiającej się niskiej emisji są słabsze.

Skutki zdrowotne smogu to rak: płuca, zatok, jamy ustnej, gardła i krtani, przełyku, nerki, pęcherza.

Jak możemy przeciwdziałać zjawisku powstawania smogu?

  • Wymienić swój piec na urządzenie spełniające obowiązujące normy, a najlepiej wymienić piec węglowy na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania: system ciepłowniczy, ogrzewanie gazowe, elektryczne lub odnawialne źródła energii.
  • Używać tylko opału dobrej jakości: ekogroszek, pellet, węgiel kamienny gruboziarnisty, suche drewno – dąb, grab, jesion, buk.
  • Pozyskiwać więcej energii źródeł odnawialnych, np.: instalowanie paneli słonecznych lub fotowoltaicznych. Technologie te są bardzo wydaje, a ich koszt zwraca się już po kilku latach. Ponadto, stanowią one dodatkowe zabezpieczenie energetyczne na wypadek niedoboru energii.
  • Sadzić drzewa lub zielone rośliny doniczkowe. Wszystkie rośliny w bardzo efektywny sposób oczyszczają powietrze, a ponadto tłumią hałas.

 

DZIĘKI NIEWIELKIM ZMIANOM MOŻEMY ZNACZNIE POPRAWIĆ STAN ŚRODOWISKA W NASZYM OTOCZENIU!

Gimnazjum, Ochrona Środowiska, Szkoła podstawowa, Jakość powietrza