Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej Święta Katarzyna - Podgórze

Kilka dni temu ruszyły pierwsze prace mające na celu przygotowanie obszaru pod budowę ścieżki rowerowej łączącej Świętą Katarzynę z Podgórzem. Pierwszy etap prac polega na wytyczeniu ścieżki rowerowej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i wywozem drewna poza teren budowy. Nowa trasa roweowa będzie liczyć 3,67 km i poprowadzi rowerzystów przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obecnie prace odbywają się na odcinku od Krajna do Świętej Katarzyny (po lewej stronie jezdni w stronę Bodzentyna) a następnie prace przeniosą się do lasu łączącego Św. Katarzynę z Podgórzem (prawa strona drogi). 

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”. Kwota dofinansowania to ponad 2,6 miliona złotych.

Budowane odcinki trasy:

Zdjęcia: UMiG Bodzentyn/inf. własna

Bodzentyn, Ścieżki rowerowe, Świętokrzyski Park Narodowy, Święta Katarzyna