Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Promesa dla Miasta i Gminy Bodzentyn

Gmina Bodzentyn z dotacją na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Powiaty oraz samorządy z terenu województwa świętokrzyskiego otrzymały 27 lutego z rąk wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego promesy w wysokości blisko 53 milionów złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesę odebrał również Burmistrz Dariusz Skiba. 

 

MSWiA przyznało środki w sumie 46 samorządom, które zostaną przeznaczone na realizację 160 zadań związanych z przebudową lub remontem dróg gminnych i powiatowych, które zostały uszkodzone w wyniku klęski żywiołowej. Gmina Bodzentyn otrzymała promesę w wysokości 598 000 złotych. Dzięki tym pieniądzom zostaną wyremontowane następujące drogi: 
- Remont drogi gminnej Śniadka Parcele – Śniadka Trzecia, nr działki 119, 0 + 000 do 1+ 200,
- Remont drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0 + 000 do 0 + 210

Promesa dla Bodzentyna Promesa dla Bodzentyna

Śniadka, Powiat Kielecki