Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Bodzentyn

Uczcili pamięć Żołnierzy Wykletych

„Żołnierzom Niezłomnym – wiernym Wolności, Przysiędze, Ojczyźnie. Wiernym zawsze.” - pod takim hasłem odbyły się sobotnie obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości w Gminie Bodzentyn zorganizowane zostały w Szkole Podstawowej w Leśnej - Starej Wsi w sobotę 2 marca o godzinie 14:00.

Uroczystości rozpoczęto od powitania gości i odmówienia przez księdza i zebranych uczestników modlitwy za poległych i ojczyznę. Modlitwę poprowadził ks. Piotr Kotwica z Parafii Bodzentyn. Tuż po krótkim wstępie prof. Urszula Oettingen w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek przekazała na ręce pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej - Starej Wsi Beacie Domańskiej-Kózce specjalną edycję edukacyjnej gry planszowych "Droga do Niepodległości. Szlakiem I Kompanii Kadrowej". Jedną z gier otrzymał Bartosz Sikora - uczeń z Leśnej za dobre wyniki w nauce.

Kolejną częścią wydarzenia było wystąpienie Ppłk Mirosława Wolskiego z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Przedstawiciel wojska podkreślił wagę wojska w naszym życiu codziennym, w wychowywaniu patriotycznym dzieci i młodzieży oraz zachęcił dzieci, młodzież, a przede wszystkim rodziców aby patrzyli na wojsko również jako instytucję, która daje pracę, mieszkanie i wykształcenie. Ppłk Mirosław Wolski zachęcał do związania swojego życia ze służbą wojskową jako żołnierz, lekarz oraz wiele innych zawodów jakie można wykonywać w mundurze Wojska Polskiego.

Główną częścią uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu oraz występ artystyczny uczniów ze SP w Leśnej. chwile po programie artystycznym swoją prelekcję wygłosił historyk Leszek Bukowski z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury Kieleckiej. Głos zabrali również przybyli goście: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Starosta Kielecki Mirosław Gębski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba. 

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli radni z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresą Bzymek, okoliczni mieszkańcy, harcerze pod opieką drużynowej Ingi Świderskiej. W przygotowanie wydarzenia zaangażowani byli nauczyciele Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Wójcik, Piotr Kita, radna Katarzyna Sikora, sołtys Leśnej Beata Babiarz.

IMG 5405
IMG 5408
IMG 5410
IMG 5419
IMG 5423
IMG 5425
IMG 5428
IMG 5432
IMG 5436
IMG 5438
IMG 5441
IMG 5446
IMG 5450
IMG 5456
IMG 5458
IMG 5461
IMG 5466
IMG 5471
IMG 5476
IMG 5478
IMG 5480
IMG 5482
IMG 5485
IMG 5486
IMG 5490
IMG 5492
IMG 5494
IMG 5496
IMG 5499
IMG 5503

Bodzentyn, Leśna, Starosta Kielecki, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzach Wyklętych