Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Św. Katarzyna wkrótce z Punktem Informacji Turystycznej i szaletem

Św. Katarzyna wkrótce z punktem informacji dla turystów i szaletem

Wkrótce w Świętej Katarzynie zostanie zrealizowane zadanie pn.  „Budowa szaletu publicznego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w miejscowości Święta Katarzyna”. Umowę na to działanie została podpisana 18 czerwca. Jest to inwestycja realizowana w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szaletu publicznego z punktem informacyjnym przy miejscach parkingowych w miejscowości Święta Katarzyna, ul. Kielecka. Budynek będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku zaprojektowano pomieszczenia socjalne, takie jak: WC damskie, WC męskie, WC dla niepełnosprawnych, dwa przedsionki do toalet, WC dla pracownika oraz punkt informacyjny. Do pomieszczeń szaletów wchodzić się będzie od strony północnej, z wydzielonej strefy wejściowej. Pomieszczenie punktu informacyjnego posiadać będzie wejście od strony zachodniej. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać zagospodarowanie terenu wokół budynku w następującym zakresie:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej płukanej, grubości 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej o pow. 258 m2, 
- wykonanie przyłącza wod.- kan. do budynku, 
- wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku,  
- wykonanie trawników dywanowych, nasadzenia drzew, krzewów, roślin,
- wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia budynku, 
- wykonanie wiaty drewnianej wyposażonej w krzesła i stół, ławki, 
- wykonanie stojaka dla 5 rowerów, 
- wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych. 

Dodatkowo w ramach podpisanej umowy na realizację powyższego zadania, teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, trawników dywanowych, nasadzenia drzew, krzewów i roślin, oraz powstanie drewnianej wiaty wraz z wyposażeniem, stojaków na rowery i tablic informacyjnych. 

Termin realizacji całego przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 15.10.2020 r.

Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: 575 996,70 złotych.

Świętokrzyska Miotła Parowa

Ścieżki rowerowe, Święta Katarzyna, Turystyka