Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Szlak czerwony im. Edmunda Massalskiego

GOŁOSZYCE - KUŹNIAKI

Długość szlaku: 105 km

Przebieg szlaku:

Gołoszyce PKS (ma tu też miejsce początek szlaków: czerwonego Gołoszyce - Piotrowice i niebieskiego Gołoszyce - Dwikozy),
Góra Truskolaska (4,5),

Góra Wesołówka (7,0),
Przełęcz Karczmarka (9,0),
Góra Szczytniak (12,5) (ma tu swój początek czarny szlak do Nowej Słupii),
Przełęcz Jeleniowska (15,5),
Góra Jeleniowska (17,0),
Paprocice PKS (20,0),
Kobyla Góra (22,0) (krzyżuje się tu ze szlakiem zielonym Nowa Słupia - Łagów),
Trzcianka PKS (23,0),
Łysa Góra (Święty Krzyż 25,5) (ma tu też początek niebieski szlak do Pętkowic),
Przełęcz Hucka PKS (28,0),
Podlesie (34,0) (szlak łączy się tu z niebieskim szlakiem Kapliczka św. Mikołaja - Wał Małacentowski),
Kakonin (36,0),
Kapliczka św. Mikołaja (38,0) (ma tu miejsce początek szlaku niebieskiego prowadzącego na Wał Małacentowski),
Łysica (41,0),
Święta Katarzyna PKS (43,5) (szlak czerwony krzyżuje się w tym miejscu z niebieskim szlakiem Cedzyna - Wąchock),
Góra Wymyślona (48,5),
Góra Radostowa (50,5),
Ameliówka PKS, MPK (52,0) (napotkać tu można niebieskie oznakowanie szlaku Cedzyna - Wąchock),
Góra Dąbrówka (53,5),
Góra Klonówka "Diabelski Kamień" (55,0),
Góra Klonówka (56,5),
Masłów Stara Wieś MPK (58,5),
Biała Góra (61,0),
Dąbrowa (63,5),
Dąbrowa Łąki MPK (65,5),
Góra Krzemionka (70,5),
Tumlin PKP (77,5),
Tumlin MPK (79,0),
Góra Grodowa (80,0),
Tumlin Podgrodzie (82,00),
Góra Wykień (84,0),
Góra Kamień (85,5),
Miedziana Góra (87,0),
Porzecze (90,5),
Góra Barania (94,5) (tutaj ma swój początek czarny szlak prowadzący do Oblęgorka),
Widoma (95,5),
Góra Siniewska (97,0),
Góra Perzowa (103,0),
Kuźniacka Góra (104,0),
Kuźniaki PKS (105,0) - tutaj też ma początek niebieski szlak Kuźniaki - Pogorzałe.


Czerwony szlak turystyczny Gołoszyce – Kuźniaki jest głównym szlakiem turystycznym Gór Świętokrzyskich i jednocześnie najdłuższym – ma długość 105 km. Prowadzi przez wszystkie najważniejsze miejsca regionu: Jeleniowski Park Krajobrazowy, Świętokrzyski Park Narodowy, góry Łysiec, Łysicę                     i Radostową oraz tereny lasów suchedniowskich i oblęgorskich. Na trasie szlaku znajduje się szereg rezerwatów przyrody oraz wiele atrakcji turystycznych – jak choćby sanktuarium na Świętym Krzyżu, figura pielgrzyma (Emeryka) w Nowej Słupi, kapliczkę św. Franciszka w Świętej Katarzynie. Od 1983 roku szlak nosi imię wybitnego regionalisty i krajoznawcy – Edmunda Massalskiego.