Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Kościół parafialny Św. Stanisława

Wybudowany został w latach 1440 – 1452. Jego fundatorem był kardynał Zbigniew Oleśnicki. Mimo wielokrotnych remontów, powodem których najczęściej były pożary, kościół zachował gotycki charakter. Ma kształt trójnawowej bazyliki nakrytej późnorenesansowym sklepieniem kolebkowym z lunetami w nawie środkowej i krzyżowo – kolebkowymi sklepieniami w nawach bocznych. Wnętrze kościoła ma bardzo bogaty wystrój i posiada wiele cennych elementów. Wchodząc do kościoła bocznym wejściem nie sposób nie zauważyć pięknej tablicy erekcyjnej z 1452 r., przedstawiającej kardynała Oleśnickiego ofiarującego Matce Bożej kościół Świętego Ducha (pierwszy kościół wybudowany w Bodzentynie). Obok widzimy kamienną, późnogotycką chrzcielnicę z 1492r. z wyrzeźbionymi na niej herbami: Orłem Polskim, Doliwą, Półkozicem, Dębnem, Odrowążem, Prusem i Ostoją. W nawie głównej znajduje się renesansowy ołtarz przedstawiający scenę Ukrzyżowania – dzieło Piotra Włocha. Namalowany w 1546 r. na polecenie Zygmunta Starego, początkowo zdobił katedrę na Wawelu, później przeniesiony do Bodzentyna.

Kolejnym i chyba najcenniejszym zabytkiem jest gotycko – renesansowy tryptyk „Zaśnięcie Marii” z 1508 roku. Jego autorstwo przypisuje się zięciowi Wita Stwosza – Marcinowi Czarnemu. Przedstawia on zaśnięcie Matki Boskiej w otoczeniu chórów anielskich. Po lewej stronie klęczy fundator ołtarza biskup Jan Konarski. W predelli (dolna część ołtarza) przedstawiona jest rodzina i bliscy Chrystusa.

W grupie zabytków bodzentyńskiej świątyni wspomnieć należy jeszcze o wykonanej ok. 1430r., lipowej figury Matki Bożej Bolejącej, organach z 1610 r. oraz kamiennym nagrobku biskupa Krasińskiego z 1577 r.

Źródło: inf.własna/bodzentyn.pl

kosciól1
kosciól 4
kośció 3
kościól 2

{fcomment}