Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rowerem wokół Gór Świętokrzyskich

Wyjątkowa ścieżka rowerowa wokół Gór Świętokrzyskich może stać się faktem

Wiele wskazuje na to, iż wkrótce może powstać wyjątkowa trasa rowerowa tworząca pętlę wokół Łysogór, która zostałaby połączona z aglomeracją Kielc oraz silnie rozbudowanym i promowanym szlakiem rowerowym Green Velo. Aby do tego doszło zespół ds. ścieżek rowerowych funkcjonującego przy Radzie Programowej na czele, której stoi Burmistrz Dariusz Skiba musi znaleźć wspólne stanowisko z Urzędem Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, samorządami otaczającymi ŚPN oraz przedsiębiorcami z branży turystycznej. Jeśli im się uda to już wkrótce będziemy mogli cieszyć się wyjątkowymi trasami rowerowymi w skali kraju a może i Europy. 

Chęć takiego działania podjęto podczas spotkania zespołu w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn 28 czerwca 2019 roku. Stworzenie tak dużej trasy byłoby ogromnym sukcesem nie tylko w naszym województwie ale również na tle całego kraju. Dążenie do realizacji tego celu jest ważne ze względu na rosnące zainteresowanie wypoczynkiem i turystyką związaną z aktywnością rowerową oraz podniesieniem atrakcyjności i konkurencyjności regionu. 

Ścieżka rowerowa wokół Gór Świętokrzyskich Ścieżka rowerowa wokół Gór Świętokrzyskich Ścieżka rowerowa wokół Gór Świętokrzyskich

Bodzentyn, Ścieżki rowerowe, Świętokrzyski Park Narodowy