Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26.04.20

Zapis z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 17.04.20

Dziś po raz pierwszy w historii gminy odbyła się zdalna sesja online Rady Miasta i Gminy Bodzentyn. W sesji wzięło udział 15 radnych, burmistrz Dariusz Skiba oraz zastępca burmistrza Andrzej Jarosiński. Sesja odbyła się w piątek 17 kwietnia od godziny 10:00 do 12:25. Podczas ponad dwugodzinnego spotkania Radni dyskutowali oraz głosowali w sprawie projektów uchwał dotyczących m.in. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2020 roku,  przyjęcia i wdrażania „Aneksu nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn”, wykazu kąpielisk w 2020 roku na terenie Gminy Bodzentyn, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047 oraz zmian w budżecie gminy na 2020 r. Nie zabrakło gorących dyskusji i wymiany zdań między uczestnikami. Jeśli przegapiliście relację na żywo poniżej prezentujemy całe nagranie z sesji.

Zdjęcia i wideo, Sesja Rady Miejskiej, Rada Miejska w Bodzentynie