Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Ruszył ostatni etap budowy ścieżki rowerowej na trasie Podgórze - Św. Katarzyna

Dokładnie w piątek 8 maja 2020 r. rozpoczął się ostatni etap budowy ścieżki rowerowej, która połączy Świętą Katarzynę z Podgórzem. Po blisko pięciu latach przygotowań i prac teraz ścieżkę czeka wylanie asfaltu i zagospodarowanie przestrzeni przy trasie. Nowa ścieżka rowerowa prowadzi w 90% przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jest elementem szlaku komunikacyjnego, który ma łączyć wiele miejscowości wokół Gór Świętokrzyskich. Trasa na terenie naszej gminy jest realizowana w ramach projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość całej inwestycji budowy ścieżki łączącej Podgórze ze Świętą Katarzyna oraz Świętą Katarzynę z Krajnem wynosi ponad 5 mln złotych z czego wysokość dofinansowania unijnego na realizację tego projektu wyniosła 3 654 708,95 zł. Z kolei kwota jaką gmina przeznaczyła ze swojego budżetu na jego realizacje to 1 434 586, 37 zł. Zakończenie prac przy ścieżce przewidziane jest na październik 2020, ale jest szansa, że zostanie ona oddana do użytku wcześniej.

Trasa ścieżki rozpoczyna się od granicy z Krajnem (Gm. Górno) przez Świętą Katarzynę, wiodąc w kierunku Bodzentyna dochodzi do miejscowości Podgórze. Długość tej trasy wynosi ok. 4 km utwardzonej ścieżki czekającej na asfalt. 

Niezwykle czasochłonnym odcinkiem podczas prac budowlanych okazał się być odcinek przebiegający przez las w Świętej Katarzynie, który ze względu na trudne podłoże i lokalizacje wymagał niejednokrotnego osuszenia i ponownego utwardzenia. W niektórych miejscach wymagana była również wymiana gruntu na głębokości dochodzącej nawet do ok. 1,5 m.

Z obecnie trwających prac, przygotowywany jest również grunt pod wydzielone miejsce wypoczynkowe, tzw. wiatę, gdzie umieszczone zostaną ławki, stół i stojaki na rowery. Na terenie ścieżki umieszczonych będzie 6 tablic informacyjnych na temat gatunków roślin, zwierząt czy siedlisk przyrodniczych objętych ochroną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Z pozostałych robót wymaganych do pełnego wykonania ścieżki rowerowej, oprócz utwardzenia pozostałej części podłoża i wyłożenia na niego asfaltu, konieczne będzie również przeprowadzenie prac wykończeniowych, w tym m.in. dokonania oznakowania poziomego i pionowego ścieżki oraz montaż barierek zabezpieczających. Termin wykonania ścieżki wyznaczony jest do 15 października 2020 r.

Aby zapewnić dodatkowy komfort wszystkim cyklistom i zadbać o zachowanie czystości środowiska naturalnego, w Świętej Katarzynie na parkingu w pobliżu klasztoru budowany jest szalet, który na razie jest jeszcze w surowym stanie. Tam również zostanie wybudowana wiata gdzie będzie można odpocząć.

Ścieżka rowerowa przez Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka rowerowa przez Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka rowerowa przez Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka rowerowa przez Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka rowerowa przez Świętokrzyski Park Narodowy

Ścieżki rowerowe, Świętokrzyski Park Narodowy, Podgórze