Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Bodzentyn

Zgłoś źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, do 30 czerwca 2022 macie obowiązek złożenia deklaracji o źródle ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych deklaracje mogą złożyć deklaracje na trzy sposoby: online przez stronę zone.gunb.gov.pl, bezpośrednio w CEEB oraz za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Niedopełnienie obowiązku w terminie określonym w przepisach wiąże się z karą. Grzywna może wynieść 500 zł lub nawet 5 tys. zł więc warto złożyć deklaracje jak najszybciej i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. 

Terminy:

• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

 

W jakim celu te informacje są zbierane?
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet?

profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego

Jak złożyć deklarację przez internet?
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, https://ceeb.gov.pl/ naciśnij na stronie głównej -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej?

Do pobrania: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie dekl aracji jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Informacja o deklaracji

Ulotka informacyjna

Ulotka CEEB Bodzentyn informacja CEEB Bodzentyn

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Ekologia