Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
  • Start
  • Aktualności
  • Zgłoś źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków Bodzentyn

Zgłoś źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, do 30 czerwca 2022 macie obowiązek złożenia deklaracji o źródle ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych deklaracje mogą złożyć deklaracje na trzy sposoby: online przez stronę zone.gunb.gov.pl, bezpośrednio w CEEB oraz za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Niedopełnienie obowiązku w terminie określonym w przepisach wiąże się z karą. Grzywna może wynieść 500 zł lub nawet 5 tys. zł więc warto złożyć deklaracje jak najszybciej i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. 

Terminy:

• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

 

W jakim celu te informacje są zbierane?
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet?

profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego

Jak złożyć deklarację przez internet?
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Gdzie znajduje się wzór deklaracji w formie papierowej?

Do pobrania: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie dekl aracji jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Informacja o deklaracji

Ulotka informacyjna

Ulotka CEEB Bodzentyn informacja CEEB Bodzentyn

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Ekologia

© e-Bodzentyn.pl. All rights reserved.

Projekt i wykonanie e-Łysogóry.
e-Łysogóry