Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Centralne Obchody 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie - zaproszenie

Centralne Obchody 160. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie - zaproszenie

Przed nami jubileuszowe 160. Centralne Obchody Wybuchu Powstania Styczniowego. Tak jak w poprzednich latach rocznice świętować będziemy w Szydłowcu, Suchedniowie, Wąchocku oraz Bodzentynie.  Obchody w naszej gminie odbędą się 21 stycznia 2023 roku od wejścia do Wzdołu Rządowego XXX Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych. Uczestnicy Marszu po krótkim odpoczynku w szkole we Wzdole udadzą się do Bodzentyna, gdzie na Rynku Górnym o 15:00 rozpoczną się główne uroczystości. Gorąco zachęcamy mieszkańców całej gminy do uczestniczenia  w tym wyjątkowym wydarzeniu. 

 Centralne Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego 2022

Znaczenie Powstania Styczniowego

Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski w XIX wieku – kolejna próba odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo niedostatecznego przygotowania, powstańcy przez półtora roku toczyli heroiczny bój z armią carską – największą wówczas lądową armią świata. Walczyli pod znakiem trójdzielnego herbu, na którym obok Polskiego Orła i Litewskiej Pogoni widniał Michał Archanioł, symbolizujący Ruś (obejmującą tereny dzisiejszej Ukrainy i Białorusi) i trzeci polityczny naród dawnej Rzeczypospolitej. Przyświecało im hasło: Równość–Wolność–Niepodległość. Wyjątkowy, a zarazem ostatni wspólny zryw Polaków, Litwinów i Rusinów, był symbolicznym zakończeniem dawnej Rzeczypospolitej.

Powstanie Styczniowe jest również otwarciem nowej epoki w społecznej historii Polski. Gwałtownie przyspieszyły wówczas przemiany cywilizacyjne, a niższe warstwy społeczne – chłopi i wielkomiejscy robotnicy – stały się wówczas aktywną częścią narodu.

Insurekcja lat 1863-1864, chociaż przegrana, stała się moralnym fundamentem dla tych, którzy w okresie Wielkiej Wojny walczyli o niepodległość ojczyzny. W wolnej Polsce powstańcy zyskali status weteranów i najwyższe honory. Pamięć o powstaniu silnie odcisnęła się w narodowej kulturze i stała się ważnym elementem w budowaniu świadomości historycznej i dziedzictwa kulturowego dla wielu pokoleń Polaków.

Źródło: gov.pl

Bodzentyn, Powstanie Styczniowe, Rynek Górny, Centralne Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie, Wąchock, Szydłowiec