Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi

Nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Psarach - ogłoszono przetarg

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn  23 lutego 2023 roku, oficjalnie ogłosił przetarg na realizację projektu związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o nową wielofunkcyjną salę gimnastyczną wraz z punktem przedszkolnym, świetlicą oraz infrastrukturą towarzyszącą. Budynek ma powstać na wzór projektu wykonanego w połowie 2020 roku przez Pracownię Projektową Jerzy Łyjak, którego koszt wyniósł 39 000,00 zł brutto. Projekt ten został wykonany na bazie umowy podpisanej w 2019 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, Dariusza Skibę wraz z wykonawcą.

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną oraz punkt przedszkolny. Dzięki rozbudowie obok szkoły powstanie odrębny, niezależny konstrukcyjnie, p. pożarowo i funkcjonalnie parterowy budynek, połączony komunikacyjnie z istniejącą szkołą - przedłużonym korytarzem z głównym wejściem zlokalizowanym na styku rozbudowy, z którego dostępne będą:

- wyodrębniony punkt przedszkolny jedno-oddziałowy,

- świetlico-jadalnia z zapleczem cateringowym,

- sala gimnastyczna.

W ramach realizacji zamówienia wykonana zostanie także niezbędna infrastruktura techniczną tj. mi.n. rozbudowa sieci wod.-kan., wykonanie przyłącza wod. - kan., wykonanie instalacji elektrycznych, C.O., fotowoltaicznych, wentylacyjnych oraz zagospodarowanie terenu. 

Psary Rozbudowa Szkoły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miasto i Gmina Bodzentyn, Psary Stara Wieś, Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi