Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie

W dniu 7 października 2014r. w SP w Św. Katarzynie odbyły się zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez ratownika medycznego z Centrum profilaktyki i edukacji "Profed" z Krakowa. Pierwsza część spotkania została poświęcona przeciwdziałaniu przemocy i agresji. Pan ratownik przybliżył uczniom klas starszych konsekwencje negatywnych i niebezpiecznych zachowań, jakie mogą mieć miejsce w szkole. Zwrócił też uwagę na szkodliwy wpływ dopalaczy i napojów energetyzujących na organizm człowieka.

 

Następnie uczniowie klas od I do VI zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Brali również udział w ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie zadawali pytania i sprawdzali nabyte umiejętności.

Źródło: bodzentyn.pl/inf. własna