Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

660 rocznica powstania Bodzentyna i 20 rocznica odzyskania praw miejskich

W bieżącym roku mija 660 rocznica lokacji Bodzentyna jako miasta i 20. rocznica odzyskania praw miejskich po ich odebraniu przez władze carskie w 1869 r. Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Miasta i Gminy Bodzentyn daty te postanowiliśmy uczcić w uroczysty sposób.

Na początku roku podjęliśmy działania mające na celu rewitalizację wzgórza zamkowego z rezydencją biskupów krakowskich i dawnym założeniem ogrodowym nad rzeką Psarką. Główne zamierzenie to wyeksponowanie najcenniejszego kompleksu zabudowy Bodzentyna tj. pozostałości pałacu i gotyckiego kościoła parafialnego jako historycznego centrum miasta z lat jego największej świetności.

W czasie tradycyjnie organizowanych od wielu lat Dni Bodzentyna w dniach 4-5 lipca 2015 r., w pierwszym dniu obchodów, przypomnimy fakty, które budowały historię naszego miasta. Pokażemy zaangażowanie mieszkańców w jego rozwój gospodarczy, społeczno- kulturalny, udział w walkach narodowowyzwoleńczych XIX i XX wieku. Wspomnimy o osobach, które zaważyły na przeszłości Bodzentyna, o zabytkach będących ważną częścią krajobrazu kulturowego regionu świętokrzyskiego.

Przypomnimy postać św. Jana Pawła II Papieża Polaka, Honorowego Obywatela Bodzentyna i przyszłego Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn. W dniu tym uczcimy również 140. rocznicę powstania Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, która od czasu zaborów prezentowała swoją polskość i patriotyzm.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projektach i wydarzeniach, które będą przygotowywane w ciągu tego roku i w latach następnych. Ich cel to promocja naszego miasta i gminy, uczytelnienie jego dziedzictwa kulturowego w pejzażu Gór Świętokrzyskich, przybliżenie historii, wpisującej się w ogólnopolskie dzieje narodu i państwa polskiego.

Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli plany mające na celu pokazanie wartości historycznych i kulturowych Bodzentyna i jego okolic oraz włączyli się do wielkiej akcji odbudowy pamięci o naszej małej Ojczyźnie.

Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Miasta i Gminy Bodzentyn

 

Źródło filmu: tvświętokrzyska.pl

Źródło i oryginalny tekst: bodzentyn.pl