Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej w Leśnej

11 listopada to wyjątkowa data dla każdego Polaka. Tego dnia świętujemy odzyskanie wolności, niepodległości- wartości, których nasz naród pozbawiony był przez 123 lata zaborów. W Leśnej Starej Wsi, w wyjątkowy sposób uczczono 97. rocznicę wyzwolenia spod opresji zaborców. Była to także okazja do upamiętnienia 101.

Rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego, obchodzonej uroczyście w sierpniu tego roku. Jan Paweł II w styczniu 1975 r. tak napisał:

Dobrze, że strzeżecie tych wszystkich śladów i tej rocznicy 6 sierpnia i tej drogiej sercu Polaka trumny Marszałka i tego postumentu na dawnej granicy pod Michałowicami, którą niegdyś przekraczały pierwsze oddziały Wojska Polskiego zdecydowane, by walczyć o niepodległość. Pilnujcie, bo to są skarby narodu, to jest nasze wspólne dziedzictwo.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Święta pod przewodnictwem księdza Proboszcza Leszka Sikorskiego oraz księdza Adama Bałchanowskiego. Wierni, w skupieniu i zadumie, modlili się za poległych w obronie naszej Ojczyzny.

Następnie głos zabrała Pani profesor dr hab. Urszula Oettingen, pracownik naukowy wydziału humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opowiadała o istocie walk narodowowyzwoleńczych, ze szczególnym uwzględnieniem potyczek stoczonych na naszym terenie, naszej małej ojczyźnie. Mówiła też o bohaterstwie polskiej młodzieży walczącej w obronie Lwowa.

Kolejną częścią uroczystości był występ młodzieży szkolnej. Uczniowie, pod przewodnictwem pani Aleksandry Basy i pani Barbary Czernikiewicz przygotowali program słowno- muzyczny, prezentujący drogę Polski do wolności. Mottem przewodnim występu młodzieży były słowa Marszałka Piłsudskiego: Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Swoim występem, uczniowie pragnęli pokazać, iż historia naszego państwa  nie jest im obojętna.

Podczas uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ,,Leśnianie” . Członkowie grupy, ubrani w piękne stroje ludowe, zaprezentowali pieśni oraz poezję patriotyczną. 

Na zakończenie głos zabrał Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Andrzej Jarosiński, który serdecznie podziękował za zorganizowanie tak podniosłej uroczystości oraz Dyrektor szkoły pani Beata Domańska- Kózka, która zaprosiła wszystkich zgromadzonych na słodki poczęstunek.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej bardzo serdecznie dziękują wszystkim osobom, które brały udział w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości. Było nam niezmiernie miło gościć w progach naszej szkoły Panią profesor Urszulę Oettingen, księdza Proboszcza Leszka Sikorskiego, Wiceburmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn pana Andrzeja Jarosińskiego, zespół ,,Leśnianie”, oraz wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości.

Aleksandra Basa

Barbara Czernikiewicz

Fot. Mirosław Oettingen