Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych otwarty

W pierwszy weekend października odbyło się oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych w Bodzentynie. Placówka mieści się tuż obok kościoła na ulicy Św. Ducha. Udział w uroczystości poświęcenia i otwarcia tego wyjątkowego miejsca wzięli: Jego Ekscelencja Biskup Jan Piotrowski, duszpasterze: ks. dr Leszek Sikorski proboszcz tutejszej parafii, ks. Rafał Gudwański, sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Wojciech Furmanek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Pan Stefan Rachtan oraz przedstawiciele jednostek podległych gminie oraz wiele inncyh osób.

Jako pierwszy podczas otwarcia głos zabrał Biskup Jan Piotrowski mówiący o szacunku oraz konieczności do niesienia pomocy seniorom. Następnie odbyło się poświęcenie budynku oraz przemowa sekretarza Miasta i Gminy Pana Wojciecha Furmanka, który chwalił i dziękował za niezwykle udaną i owocną współpracę z księdzem proboszczem i pogratulował inicjatywy otwarcia Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych.

W Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych seniorzy otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie a ponad to będą mogli uczestniczyć w zajęciach grupowych, warsztatach, prelekcjach oraz zajęciach integracyjnych.