Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

16 Przegląd Artystyczny ZHP za nami

Sala Miejsko - Gminnego Centrum w Bodzentynie była tegorocznym miejscem, w którym odbył się 16 Przegląd Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 od przywitania przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby oraz Dyrektora MGCKiT Marcina Sikorskiego wszystkich uczestników i gości, którzy zechcieli wspierać artystów w zmaganiach. W przeglądzie wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których znalazła się młodzież i dzieci z całego powiatu kieleckiego. Uczestnicy byli przesłuchiwani przez jury w 5 różnych kategoriach takich jak: soliści, zespoły wokalne - zuchy, zespoły wokalne - harcerze i harcerze starsi, duety oraz zespoły taneczne.

Jury przesłuchiwało młodych artystów w trzyosobowym składzie. Przewodniczącym był hm. Arkadiusz Szostak, a członkami hm. Elżbieta Kubiec oraz hm. Izabela Paszowska. Uczestnicy, którzy zostali najlepiej ocenieni przez jury otrzymali nominację do udziału w Wojewódzkich Przeglądach Artystycznych. Na zakończenie przeglądu organizatorzy wręczyli laureatom nagrody oraz pamiątki. Organizatorem wydarzenia była Komenda Hufca ZHP Kielce - Powiat im. Edmunda Massalskiego wraz z MGCKiT.

 

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: Soliści

I. miejsce - Julia Skrzeczyna z Bodzentyna

II. miejsce - Kornelia Kanclerz z Kielc

III. miejsce - Apolonia Ślusarczyk z Kielc

 

Kategoria: Zespół wokalny - zuchy

I. miejsce - "Leśne Skrzaty" z Bodzentyna

 

Kategoria: Zespół wokalny harcerze i harcerze starsi

I. miejsce - 5 ADH z Chmielnika

II. miejsce - Wybranieccy z Daleszyc

 

Kategoria: Duety

I. miejsce - Duet! Asia i Marysia z Bodzentyna

II. miejsce - Katarzyna i Jakub Jaworscy z Daleszyc

 

Kategoria: Zespół taneczny

Wyróżnienie - Mini Lazur z Chęcin

DSC08906
DSC08907
DSC08909
DSC08913
DSC08915
DSC08917
DSC08918
DSC08921
DSC08923
DSC08924
DSC08925
DSC08927
DSC08931
DSC08932
DSC08934
DSC08936
DSC08939
DSC08940
DSC08941
DSC08944
DSC08946
DSC08951
DSC08953
DSC08954
DSC08957
DSC08959
DSC08961
DSC08964
DSC08968
DSC08970
DSC08973
DSC08979
DSC08984
DSC08985
DSC08991
DSC09002
DSC09004
DSC09007
DSC09010
DSC09014
DSC09016
DSC09022
DSC09024
DSC09026
DSC09028
DSC09031
DSC09033
DSC09035

Zdjęcia i filmy dzięki uprzejmości Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie