Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Rewitalizacja zamku w Bodzentynie. Startuje konkurs na najlepszy projekt!

Ruiny pałacu biskupów krakowskich to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów w Bodzentynie. Jednak jest to nie tylko ważny punkt na mapie turystycznej w naszej gminie ale również w całym województwie. Po wielu latach starań i przygotowań władz miasta w tym roku, a dokładniej już dziś 21 marca rozpoczną się pierwsze zabiegi przygotowujące obiekt do rewitalizacji. Informację o konkursie znajdą Państwo na samym dole artykułu. 

 

Na początku bieżącego roku Miasto i Gmina Bodzentyn podpisała z Politechniką Świętokrzyską porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wsparcia merytorycznego dotyczącego działań rewitalizacyjnych. Pomoc Politechniki ma polegać na przygotowaniu przez studentów Wydziału Budownictwa i Architektury w ramach projektu semestralnego, prac dyplomowych i praktyk zawodowych dokumentacji architektonicznej rewitalizowanych obszarów Bodzentyna. W skład tych przestrzeni znajdą się tereny wokół ruin pałacu biskupów krakowskich, zbocz wokół ruin, doliny rzeki Psarki i stawów biskupich. Studenci będą pracować pod opieką dr. hab. inż. arch. Lucjana Kamionki – Kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki oraz dr. inż. arch. Marka Barańskiego, a swoje działania rozpoczną już 21 marca.  

Uczniowie świętokrzyskiej uczelni będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie na stworzenie własnego projektu zagospodarowania przestrzeni wokół murów ruin zamku oraz teren stawów biskupich. Dodatkowo w koncepcji znaleźć ma się plan zagospodarowania tzw. „małej targowicy”, parkingu przy kościele oraz małej muszli czy też amfiteatru koncertowego i ścieżki edukacyjnej nad stawami mieszczącymi się u podnóża ruin. Studenci będą mieli również zadanie przedstawić propozycje dotyczącą rewaloryzacji pałacu biskupów krakowskich i zaproponowania planu uporządkowania otaczającej zieleni.

Porozumienie pomiędzy Politechniką, a Bodzentynem podpisał  JM Rektor prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński z Burmistrzem MiG Bodzentyn Dariuszem Skibą. Działania te z ramienia Gminy Bodzentyn koordynować będą dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen – Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn i  J. Gawlik – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych UMiG w Bodzentynie.

Stworzone projekty konkursowe posłużą Miastu i Gminie Bodzentyn do opracowywania dokumentacji projektowo-wykonawczej rewitalizowanych terenów Bodzentyna w związku z zamiarem ubiegania się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Rozwiązania koncepcyjne będą wcześniej konsultowane z mieszkańcami i zainteresowanymi podmiotami w celu wybrania opcji najbardziej przyjaznej i odpowiadającej na potrzeby osób korzystających.

Konkurs

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie

koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie. Projekt konkursowy powinien objąć propozycję funkcjonalno – użytkową ruin Pałacu Biskupów, terenu wokół stawów biskupich, a także propozycje architektoniczne dla obiektów planowanych w tej strefie m. in. muszli koncertowej i ścieżki edukacyjnej, zadaszonych stoisk do handlu, parkingu. Uwzględnić należy ukształtowanie terenu oraz istniejącą zieleń. Opracowana koncepcja winna być zgodna z wytycznymi konserwatorskimi i przyrodniczymi.

Termin i miejsce składania prac: 27.06.2017 r. Kielce - Katedra Architektury i Urbanistyki. PŚK

Warunki Konkursu określa regulamin.

Ogłoszenie wyników: 28.06.2017 r.

Urząd Gminy w Bodzentynie  przewiduje nagrody za:
I miejsce:  2 000 zł
II miejsce: 1 200 zł
III miejsce:  800 zł

Dyplomy honorowe za prace wyróżniające się.
Wszystkie złożone prace konkursowe będą prezentowane na wystawach w Kielcach i Bodzentynie.

Organizatorzy Konkursu:

  • Burmistrz Miasta i Gminy  Bodzentyn mgr inż. Dariusz Skiba,
  • JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński,
  • Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury prof. dr hab. inż. Marek Iwański

Kielce 20.03.2017                                        Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Pobierz regulamin konkursu!