Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Ruiny Zamku w Bodzentynie - odkrywamy podziemne tajemnice

Ruiny zamku w Bodzentynie to niewątpliwie piękne ale również tajemnicze miejsce, które skrywa zapewne wiele tajemnic. Jak już informowaliśmy w artykule kilka tygodni temu na terenie wokół zamku odbyły się pierwsze badania geologiczne i geofizyczne, które powinny dać nam odpowiedzi na wiele pytań związanych z historią Pałacu Biskupów Krakowskich. Kilka dni temu otrzymaliśmy pierwsze wyniki badań, z których dowiadujemy się kilku interesujących faktów. 

Z analizy badań przeprowadzonych na placu wokół ruin pod koniec kwietnia wynika, że na tym terenie wykryto kilka znaczących anomalii z czego trzy są poważne. Odkryte anomalie są dowodem na to, iż pod ziemią mogły znajdować się pomieszczenia i korytarze co daje nam duże potwierdzenie informacji na temat historii naszego zamku. Z połączenia badań geologicznych z interpretacją badań geofizycznych dowiadujemy się, w których miejscach dokładnie mieszczą się wszelkie anomalie. Do najciekawszych miejsc należy podstawa północnej ściany ruin (10,0 m na północny-wschód od otw. nr 6) oraz rejon po zachodniej stronie otw. nr 7 (możliwa pozostałość po baszcie ?). To dwie z trzech najpoważniejszych wykrytych anomalii. Trzecią jest obszar w okolicy odwiertu nr. 9, o którym mowa w dalszej części artykułu.  Punkty mogą państwo zobaczyć na poniższej mapie. 

Legenda do mapy: 

Niebieskie linie - anomalie georadarowe (geologiczne)

Czerwone linie - anomalie georadarowe (antropologiczne)

Czerwone przerywane linie - anomalie georadarowe - (mozliwe puste przestrzenie)

Zielone koła i znaki - anomalie elektrooporowe (wysokooporowe)

Czerwone cyfry w kółkach - otwory badawcze (odwierty)

 

Najciekawszym miejscem, gdzie dokonywano odwiertu są okolice wejścia do lochu znajdujące się w południowo - zachodnej części ruin. To o tym miejscu informowaliśmy poprzednim razem pisząc, że badacze dokopali się na 12 metrów w głąb ziemi bez wyczucia kamiennego podłoża. Podczas tego odwiertu pracownicy natrafili na różne rodzaje gleby składającej się z nasypu zbudowanego m.in. z gliny, piasku, pyłów, gruzu, okruchów cegieł, okruchów skał oraz na bardzo stare i mocno rozłożone elementy drewniane. Badacze w wnioskach do pracy ogłosili ten odwiert ewenementem w pracach geologicznych. Przypuszczają oni, że może być to studnia lecz pełną odpowiedz co tak naprawdę się tam znajduje mogą dać jedynie zaawansowane badania archeologiczne. Analizując wyniki badan należy wziąć pod uwagę to, że nieregularne anomalie podłoża mogą być związane zarówno z niezinwentaryzowaną infrastrukturą (piwnice, tunele) jak również z formami wynikowymi procesu krasowienia wynikające z geologicznej struktury Polski, w której głębsze podłoże badanego terenu zbudowane jest z dolomitów oraz wapieni dolomitycznych.  

  

Mapa przedstawia punkty, w których dokonano odwiertów: 

 

Przeprowadzone badania w dużym stopniu potwierdzają informacje jakie znamy z historii. Według źródeł historycznych wynika, że w północnej części zamku znajdowały się lochy więzienne oraz baszta obronna. Wykonane badania potwierdzają te informacje, ponadto dowiadujemy się, że północnej, zachodnieh i płudniowozachodniej części zamku pod ziemią mogą znajdować się puste przestrzenie i pomieszczenia, do których nie ma w tej chwili dostępu. Wyniki badań geologicznych zawarte w niniejszym opracowaniu oraz interpretacja wyników geofizycznych stanowią podstawę do rozpoczęcia prac archeologicznych zmierzających do dokładnego rozpoznania ruin Zamku pod względem historycznym a w dalszych etapach ich zabezpieczenia oraz udostępnienia w celach turystycznych.

Mapa przedstawia wyniki badań georadarem: 

W dalszych planach jest podjęcie przez archeologów badań na terenie zamku. Jednak aby prace mogły przebiegać sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie konieczne jest zabezpieczenie murów, które obecnie są w złym stanie technicznym i mogą zagrażać zdrowiu i życiu pracujących wokół nich osób. W celu zabezpieczenia obiektu Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn ustawił na terenie zamku tabliczki informujące o zagrożeniu oraz złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie w postaci 200 tysięcy złotych na zabezpieczenie ruin. Po zakończeniu wszelkich badań i prac planowane jest przeprowadzenie rewitalizacji Pałacu Biskupów Krakowskich oraz jego otoczenia o czym również już informowaliśmy w artykule dotyczącym przeprowadzenia konkursu na najlepszy projekt. Na odbudowę obiektu UMiG w Bodzentynie chce pozyskać kilka milionów złotych z pieniędzy przeznaczonych dla gmin mieszczących się wokół Gór Świętokrzyskich. O pieniądze będziemy rywalizować m.in. z Nową Słupią, Bielinami i Pawłowem. Do podziału jest blisko 16 milionów złotych. 

 

IMG 0619
IMG 0624
IMG 0629
IMG 0632
IMG 0647
IMG 0651
IMG 0654
IMG 0657
IMG 0673
IMG 0674
IMG 0682
IMG 0696
IMG 0703
IMG 0707
IMG 0711
IMG 0715
IMG 0716
IMG 0719
IMG 0720
IMG 0723
IMG 0724
IMG 0726
IMG 0731
IMG 0742
IMG 0746
IMG 0749