Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców Bodzentyna

Biuro Bezpłatnych Szkoleń Językowych i Komputerowych rozpoczęło realizację projektu szkoleniowego „Kluczowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji językowo-komputerowych osób zamieszkujących w województwie świętokrzyskim obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych. Spotkanie w Bodzentynie odbędzie się w sobotę  21.04.2018 o godzinie 10.00. Dokładny adres spotkania będzie przekazany po zebraniu zgłoszeń – na 2-3 dni przed spotkaniem.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH:

- język angielski (poziomy podstawowy lub średniozaawansowany) – 120 godzin/grupę,

- kurs komputerowy (poziomy podstawowy lub średniozaawansowany) – 100 godzin/grupę.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:

- powyżej 25 roku życia, pracujące lub bezrobotne,

- zamieszkujące na obszarze województwa świętokrzyskiego (26 wybranych gmin - wykaz na odwrocie od 1 do 26),

- w szczególności zapraszamy: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne.

GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

- zajęcia w pobliżu miejsca zamieszkania w tygodniu lub w weekendy (terminy do uzgodnienia),

- wykwalifikowaną kadrę wykładowców komputerowych oraz lektorów językowych,

- poziom szkoleń dopasowany do Państwa umiejętności i potrzeb,

- bezpłatne podręczniki i profesjonalne materiały szkoleniowe,

- małe grupy szkoleniowe (12-osobowe) dopasowane wiekowo oraz przyjazną, koleżeńską atmosferę podczas zajęć.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

- zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia lub umożliwienie awansu zawodowego,

- uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje: - certyfikatu językowego TELC/TOEIC lub równoważnego, - certyfikatu komputerowego ECCC/ECDL lub równoważnego.

UWAGA! Zapraszamy na otwarte spotkania informacyjne, podczas których opowiemy Państwu o szkoleniach i projekcie.

Aby zgłosić się na wybrane spotkanie należy wysłać e-mail lub zadzwonić/wysłać sms na wybrany e-mail lub numer telefonu. Terminarz spotkań oraz kontakty zamieszczamy na drugiej stronie.

Zapisz się już dziś do udziału w wybranym szkoleniu lub przyjdź na spotkanie. Bodzentyn 21.04.2018 sobota 10.00

Plik PDF organizatora z dokładnymi danymi - pobierz