Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Termomodernizacja szansą na oszczędności gminy

Wideo: http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-kielecki/item/26832-amfiteatr-ogrod-wloski-i-sciezka-edukacyjna-plany-rewitalizacji-miasta-z-unijnym-wsparciem.html

W środę 2 maja 2018, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie podpisane zostały dwie umowy z wykonawcą na realizację  termomodernizacji 3  budynków użyteczności publicznej tj. 
1.    Budynek UMiG w Bodzentynie
2.    Budynek Gminny w Bodzentynie (ul.Kielecka 83)
3.    Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie

Umowę ze strony gminy podpisali: Burmistrz Dariusz Skiba, skarbnik gminy Artur Nadolny w obecności zastępcy burmistrza Andrzeja Jarosińskiego  z  Wykonawcą - właścicielem firmy „IZOL-BUD” panem Dariuszem Domasko.
Inwestycje, które rozpoczną się lada dzień, realizowane będą w ramach Projektu pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3  „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość robót budowlanych dla wspomnianych wyżej obiektów wynosi 2 288 338,82 zł brutto.

Projektem objęto siedem budynków użyteczności publicznej z terenu naszej Gminy, na pozostałe 4 budynki, tj.:

1.    Ośrodek Zdrowia w Św. Katarzynie
2.    Ośrodek Zdrowia w miejscowości Wzdół
3.    Szkoła Podstawowa w Psarach
4.    Szkoła Podstawowa w miejscowości Wzdół Rządowy

Również wyłoniono Wykonawcę, z którym w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa.

Łączna wartość realizowanego projektu, wynikająca z rozstrzygniętego postępowania przetargowego to 5 042 492,43 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 262 951,40 zł, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

Celem całego projektu jest głęboka, kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię końcową o około 82%, jak wynika z przeprowadzonych audytów efektywności energetycznej.

Ostateczny termin zakończenia prac to 17 września tego roku.