Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Gmina Bodzentyn o krok od nowych ścieżek rowerowych

Turystyka rowerowa rozwija się bardzo szybko lecz nie byłoby tego wzrostu bez atrakcyjnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych. Gmina Bodzentyn przy współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym od kilku lat pracuję nad poprawieniem infrastruktury rowerowej dzięki czemu powstają własnie dwie nowe ścieżki. Pierwsza z nich połączy Bodzentyn ze Świętą Katarzyną natomiast druga Świętą Katarzynę z Nową Słupią przez Wole Szczygiełkową prowadząc śladami dawnej kolejki wąskotorowej. 

 

Umowa na realizację zadania p.n. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 – etap I roboty przygotowawcze” została podpisana we wtorek 15 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn przez Burmistrza Dariusza Skibę z przedstawicielem wykonawcy Marcinem Jakubczykiem z firmy P.B.U MARBURK ul. Radomska 10/18, 26-400 Przysucha. 

Zadania wykonawcy mają polegać na wytyczeniu ścieżki rowerowej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i wywozem drewna poza teren budowy. Koszt wykonanych prac wyniesie 182 236,80 złotych brutto.

Prace te są pierwszym etapem realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej o długości 3,67 km prowadzącą przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, który zostanie dofinansowany w ramach działania 4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”. Przyznana kwota dofinansowania to 2 654 708,95 zł.

Warto również wspomnieć o drugiej realizowanej inwestycji trasy rowerowej, która połączy śladem dawnej kolejki wąskotorowej Świętą Katarzynę z Nową Słupią. Ścieżka prowadząca przez Świętokrzyski Park Narodowy otrzymała już odpowiednie oznakowanie, a na ten rok zaplanowane są już prace wzmacniające trasę oraz budowę niezbędnej infrastruktury. Cała trasa będzie przebiegać przez teren ŚPN na odcinku 16 kilometrów. Pomimo, iż trasa nie będzie sztucznie utwardzana nie będzie problemu z jej przemierzeniem na rowerze zarówno przez dorosłych jak i dzieci wraz z rodzicami.

Oprócz walorów przygranicznych i możliwości podziwiania oraz delektowania się skarbami lasów Pasma Łysogórskiego turysta korzystający ze ścieżki będzie mógł po drodze zwiedzić nieczynny leśny kamieniołom wybudowany na potrzeby kolejki wąskotorowej prowadzącej od Nowej Słupi w stronę Zagnańska, pozostałości po rampie ze stacją kolejki, bocznicą i mijanką, duży most o wysokości 5 metrów oraz czy Słupski Weksel, gdzie budowniczy kolejki odkryli skarb z czasów powstania styczniowego.

Projektowane szlaki na terenie ŚPN (źródło: Świętokrzyski Park Narodowy)

Bodzentyn, Ścieżki rowerowe, Świętokrzyski Park Narodowy, Święta Katarzyna