Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rozpoczyna się budowa ścieżki rowerowej przez Świętokrzyski Park Narodowy

Wideoinformator MiG Bodzentyn - wydanie z dnia 06.05.2019 r.

Po wielu trudnych latach przygotowań i starań nareszcie rusza budowa ścieżki rowerowej przez Świętokrzyski Park Narodowy. Nowa ścieżka połączy Krajno ze Świętą Katarzyną oraz Świętą Katarzynę z Podgórzem. To wspaniała inwestycja zarówno dla turystów jak i mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn. Podpisanie umowy z firmą Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski nastąpiło w piątek 26 kwietnia przez właściciela firmy, Burmistrza Dariusza Skiby w obecności Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jana Reklewskiego oraz Kierownika Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pana mgr inż. Piotra Szafrańca. Nowa trasa rowetowa ma być oficjalnie otwarta 15 października 2020 roku.

W przetargu startowało 5 firm, spośród których najlepszą ofertę przestawił Włodzimierz Olszewski wyceniając budowę 3, 67 km odcinka ścieżki rowerowej na kwotę 3.776.560,39 zł. brutto. Cena jaka została zaproponowana jest niższa o około milion złotych niż proponowane ceny w ubiegłorocznym przetargu, który ostatecznie nie został rozstrzygnięty.
Budowa ścieżki rowerowej jest elementem projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, gdzie Gmina Bodzentyn ma przyznane dofinansowanie w wysokości 2.654.708,95 zł.

Budowana ścieżka rowerowa szerokości do 2,5m o nawierzchni asfaltowej będzie składała się z dwóch odcinków, tj. od granicy Gmin Bodzentyn-Górno przez obszar leśny z Krajna do Św. Katarzyny (blisko 700 m) oraz od kapliczki w Św. Katarzynie do Podgórza (prawie 2.976 m). Trasę ścieżki wyznaczono nawiązując do istniejących pasów dla rowerów drogi wojewódzkiej nr 752 stanowiąc uzupełnienie i połączenie tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej. Ścieżka będzie przebiegała za rowem prawie w 90% przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Będzie wyposażona w elementy edukacyjne jak tablice z informacjami na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt, czy siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce, naprzeciw obszaru ochrony ścisłej „Mokry Bór” będzie wydzielone miejsce wypoczynkowe tj. wiata z ławkami i stołami, stojak na rowery.

Gmina Bodzentyn poczyniła bardzo duże starania w przygotowanie tej inwestycji do realizacji. Trudny i długotrwały proces rozpoczął się już w 2015r. od podpisania porozumienia ze ŚPN o wymianie gruntów pod budowę ścieżki. Następnie Gmina prowadziła rozmowy z prywatnymi właścicielami działek położonych na terenie ŚPN, aby od nich wykupić działki i przekazać je Parkowi w zamian za pas wzdłuż drogi 752, gdzie będzie przebiegała ścieżka. Zlecone były operaty szacunkowe wyceny tych nieruchomości, następnie podziały działek przeznaczonych pod ścieżkę, zawarte akty notarialne (w sumie Gmina Bodzentyn nabyła 46 działek). W celu zawarcia umowy zamiany gruntów z Parkiem wymagana była zgoda organu nadzorującego tj. Ministra Środowiska, podobnie jak uzyskanie odstępstw od zakazów obowiązujących na obszarze parków narodowych. Wymagane decyzje umożliwiające rozpoczęcie inwestycji Gmina uzyskała po trzech latach intensywnych prac.

Gmina Bodzentyn jest jedynym samorządem gminnym w Polsce, który samodzielnie podjął się trudu przystąpienia do realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie objętym najwyższą formą ochrony, tj. zarówno parku narodowego jak i obszaru Natura 2000, jednocześnie nie posiadając pod inwestycję nawet 1m2 swojego gruntu.

Wybudowana ścieżka zapewni bezpieczną i wygodną komunikację rowerową po Górach Świętokrzyskich, gdyż zamknie, tzw. „Małą Pętlę Świętokrzyską”. Inwestycja ta ma okazję stać się bardzo ważną atrakcją turystyczną w najcenniejszych obszarach przyrodniczych naszego województwa.

Świętokrzyska Miotła Parowa

Ścieżki rowerowe, Świętokrzyski Park Narodowy, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Wideoinformator