Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Powstaną nowe studnie głębinowe w gminie Bodzentyn

Powstaną nowe studnie głębinowe w gminie Bodzentyn

Podczas spotkania Dariusza Skiby – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn, oraz Firmą ,,HYDROEL” – Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda w ubiegłym tygodniu 27 czerwca została podpisana umowa na „Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz z remontem istniejącej studni na SUW Suchedniowska”. Wynagrodzenie za prace jakie wykona usługobiorca wyniesie 774 162,00 zł/brutto. Termin realizacji zadania ubiega 30.06.2020 r. 

 

Przedmiotem umowy jest:

  1. ZADANIE NR 1  - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody – Bodzentyn, ul. Opatowska (nr ewid. dz.: 1086/1, 1087/2 oraz 1090; obręb Bodzentyn) - pod warunkiem, że taka lokalizacja będzie możliwa z uwagi na zasoby wód podziemnych,
  2. ZADANIE NR 2 - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody – Bodzentyn, ul. Suchedniowska (nr ewid. dz. 540 oraz 539) - pod warunkiem, że taka lokalizacja będzie możliwa z uwagi na zasoby wód podziemnych,
  3. ZADANIE NR 3 - Remont istniejącej studni na stacji uzdatniania wody – Bodzentyn, ul. Suchedniowska (nr ewid. dz. 540 oraz 539).

Inwestycja finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka w wysokości 606 100 zł) i środków własnych Spółki. 

Świętokrzyska Miotła ParowaManex Maszyny

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, PUK Bodzentyn, Burmistrz MiG Bodzentyn