Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis wideo sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27.11.20 r.

Zapis wideo sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27.11.20 r.

Zachęcamy do zapoznania się z jedną z ostatnich tegorocznych sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie. Z nagrania dowiecie się czy Radni przyjęli zmiany w budżecie gminy na 2020 rok, czy udało się uchwalić obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 oraz czy Radni wyrazili zgodę na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach. Nie brakowało również wymiany zdań pomiędzy Radnymi. 

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Rada Miejska w Bodzentynie