Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Ruiny Pałacu w Bodzentynie czekają zmiany

To najprawdopodobniej ostatnie dni widoku ruin Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. W czwartek 26 października na plac wjechała ekipa firmy JAR BUD pana Jarosława Baćkowskiego, która zajmę się wykonaniem robót budowlanych związanych z tymczasowym zabezpieczeniem murów "zamku" i przygotowaniem terenu do kolejnego etapu rewitalizacji ruin i obszaru znajdującego się w okół zabytku. 

Działania mają na celu zabezpieczenie terenu i pozostałości budowli przed kolejnymi pracami archeologicznymi i działaniami związanymi z rewitalizacją jaka jest zaplanowana na kolejne lata o czym więcej w artykułach: Ruiny Zamku w Bodzentynie - odkrywamy podziemne tajemniceRozstrzygnięcie konkursu na najlepszą koncepcje rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie - zdjęcia i wideo oraz Prace geologiczne i geofizyczne na placu wokół ruin zamku w Bodzentynie. Prace najprawdopodobniej zakończa się do końca 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 187 721,16 złotych. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadzenie tych działań jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi znajdujących się w pobliżu ruin. Bez tych czynności nie byłoby możliwe przeprowadzenie prac archeologicznych oraz budowlanych.

Firma zajmująca się pracami ma bardo duże doświadczenie w zabezpieczaniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W zakres prac prowadzonych przez wyłonioną w przetargu firmę wchodzi: 

  • Wykonanie tymczasowych dojazdów do obiektu np. z płyt drogowych, dla umożliwienia dojazdu sprzętem budowlanym (np. zwyżki na podwoziu samochodowym, koparka).
  • Tymczasowe wygrodzenie terenu zamku od terenów publicznych ogólnodostępnych 
    z umiejscowieniem tablic informujących o zagrożeniach.
  • Wykonywanie sukcesywnych zabezpieczeń począwszy od części wschodniej, następnie południowej i na końcu części północnej wg rysunków zabezpieczenia tymczasowego.
  • Wycięcie porastających zakrzewień w bezpośredniej bliskości ruin (w szczególności część południowa i północna ruin zamku).
  • Wykonanie zasypek gruntowych zagęszczonych ręcznie dla wyprofilowania terenu wokół uniemożliwiając gromadzenia wód opadowych w bezpośredniej bliskości ścian.
  • Wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem zabezpieczeń wydzielającego strefę bezpieczeństwa dla użytkowników.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o zachodzących zmianach podczas prac i dalszych czynnościach związanych z rewitalizacją.