Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2023

Rusza 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn!

Przed nami 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn, w której do wydania będzie dokładnie 117 774,41 złotych! Suma wyższa o 4 418,13 złotych od poprzedniej edycji zostanie przeznaczona na realizację projektu, który zdobędzie największą liczbę głosów podczas styczniowego głosowania. Zanim jednak zagłosujemy w BO 2023 zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów, które będą miały bezpośredni wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Na projekty czekamy do 30 listopada 2022 roku. Jak przed rokiem propozycję projektu może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy.

Przypomnijmy, że w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn zwyciężył projekt OSP Bodzentyn „Akcja defibrylacja - zakup defibrylatorów AED oraz quada z przyczepą ratowniczą”, który zdobył 191 głosów. Na realizację zadania autorzy projektu otrzymali 113 358,28 złotych. Dzięki tej inicjatywie w 2022 roku zakupiono i zamontowano 5 ogólnodostępnych defibrylatorów oraz specjalnych szafek do ich przechowywania. Strażacy z Bodzentyna zakupili również quada wraz z przyczepą ratowniczą, który pomaga druhom z OSP Bodzentyn skuteczniej docierać do poszkodowanych ludzi na terenach górzystych, leśnych i w miejscach trudnodostępnych dla zwykłych pojazdów. 

plakat Budżet Obywatelski Bodzentyna 2023

Wnioski z propozycjami zadań można składać do 30 listopada 2022 r. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta
i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący opracuje ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Zachęcamy mieszańców Bodzentyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok!

Niezbędne formularze do pobrania tutaj.

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN 2023

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BODZENTYN NA 2023 r.

Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

L.p.

Termin

Zadanie

1.         

Październik 2022 r.

Przekazanie informacji nt. wysokości środków Budżetu  Obywatelskiego i zabezpieczenie ww. kwoty w Budżecie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz kampania informacyjna o konsultacjach społecznych.

2.        

Do 30 listopada 2022 r.

Składanie formularzy z propozycjami projektów.

3.        

Do 31 grudnia 2022 r.

Weryfikacja i ocena złożonych formularzy oraz opracowanie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

4.       

Styczeń 2023 r.

Głosowanie.

5.        

Luty - marzec 2023 r.

Przystąpienie do realizacji projektu/ów.

Przypomnijmy, Budżet Obywatelski działa w naszej gminie od 2017 roku, z przerwą w roku 2021.
Do tej pory w ramach BO zrealizowano wiele ciekawych pomysłów służących naszym mieszkańcom.

Budżet Obywatelski, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn, Miasto Bodzentyn